A települési önkormányzatok szervei különös tekintettel a jegyzőre

Dátum
2014-04-16T06:58:14Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a települési önkormányzatok szerveit mutatja be, kihangsúlyozva a jegyző szerepét. "A települési önkormányzatok működésének alapja, hogy a lakosság által választott képviselő-testület rendeletben meghatározza a helyi viszonyokat, ezzel közvetett módon megvalósítja a demokráciát. A felvetődő adminisztratív munkák elvégzésére hivatalt tartanak fenn. A polgármester az összekötőkapocs a kettő között: a testületnek tagja, a hivatalnak irányítója, és a települést a külvilággal is összeköti. A jegyző szerepe kettős: gondoskodik az önkormányzat működéséről és saját hatásköreiben dönt. Mindkettőhöz szükségesek jogi- közigazgatási szakismeretek. Az önkormányzat szerveinek törvényes működéséért felel, jelzi, ha jogszabálysértést észlel, a polgármesteri hivatalt pedig vezetnie is kell. Az államigazgatási ügyekben nem mindig személyesen hoz döntést, de övé a hatáskör és a felelősség."

Leírás
Kulcsszavak
önkormányzat, jegyző
Forrás