A nem- és névváltoztatáshoz való jog joggyakorlata

Dátum
Szerzők
Erdei, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a transzneműek nem- és névváltoztatásához való jogát vizsgálja. Az alapfogalmi áttekintés fókuszában a nem és a gender megkülönböztetése, a nemváltó műtétek, a nemváltási igények és az anyakönyvezési eljárások állnak. Az alapjogi vonatkozások áttekintését követően, az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt bírált esetekből kiemelek néhány meghatározó ügyet, amelyek nagy hatással voltak a nemzetközi és hazai joggyakorlat alakulására. A jogeseteket felvezetésként szánom a Rana kontra Magyarország ügy bemutatására. A „Rana-ügy” rávilágít a transzneműek nem és névváltoztatásának magyarországi szabályozásának hiányos területeire, amelyek komoly alkotmányos problémákat vetnek fel. A transznemű nemi kisebbséget érintő jogi szabályozások társadalmat megosztó kérdéseknek számítanak. A COVID járvány idején hozott új hazai szabályozások a transznemű személyek érdekérvényesítését teljes mértékben ellehetetlenítették. A magyar jogesetek felülvizsgálata során az Alkotmánybíróság megállapította a transznemű kisebbség alapjogaitól való megfosztását. A dolgozatom összegzéseként az aktuális joggyakorlat helyzetét mutatom be.
Leírás
Kulcsszavak
transzszexualizmus, gender, emberi méltósághoz való jog, alapjog, nemváltás, emberi jogok, Alkotmánybíróság, Emberi Jogok Európai Bírósága, nemi identitás, LMBTQ
Forrás