Az elsődleges szocializációs folyamat intézményi hatásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat egy aktuális pedagógiai és társadalmi problémára kíván választ keresni. A mai felgyorsult, polifonikus világban a szülők egyre kevesebb időt tudnak tölteni gyerekeikkel, amelynek következtében a gyermekek családi szocializációja nem minden esetben tökéletes. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a deprivált körülmények között élő családokban nevelkedő gyermekek esetében, a nem kielégítő szociokulturális körülmények okán, hiátussal jellemezhető a családi szocializáció folyamata. Az elsődleges szocializáció minősége hatással van a gyerekek intézményi, esetünkben óvodai szocializációjára. Szakdolgozatunk keretein belül, a jelenséget a lokalitás szintjén kívánjuk megvizsgálni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében található Ibrányban két különböző fenntartó által működtetett óvodában került sor az empirikus adatgyűjtésre. Kutatásunk jellegéből adódóan, a két köznevelési intézményen kívül, az óvodáskorú gyermekkel rendelkező ibrányi szülőket is bevontuk a kutatásba. Mindezen túl arra is törekedtünk, hogy a település sajátosságait figyelembe véve értelmezzük az óvodákban tapasztalható pedagógiai, nevelési, szocializációs folyamatokat.

Leírás
Kulcsszavak
elsődleges szocializációs folyamat, bikulturális szocializáció, hátrányos helyzet, családi nevelés
Forrás