A PTA (1,3,5-triaza-7-foszfaadamantán) AgClO4-al vízben képzett koordinációs polimerének jellemzése

Dátum
Szerzők
Suller, Raimond
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban az 1,3,5-triaza-7-foszfaadamantánt, azaz a PTA-t kristályosítottam az AgClO4-tal. Ehhez a foszfint reagáltattam azonos mennyiségű ezüst-sóval vizes közegben fény kizárása mellett. A kivált kristályok nem oldódtak fel D2O-ban és DMSO-ban sem ezért az ezüst-perklorát és a foszfin „in situ” oldatának vettük fel a 1H-, és 31P-NMR spektrumait. Megállapítottuk, hogy az „in situ” képződő részecskében Ag-PTA kölcsönhatás jön létre, ugyanis a vegyület kémiai eltolódása -77,89 ppm, ami hasonlít az ismert [(Ag(κOH2)(μ3-PTAκ3P:N:N)]n(X)n (X=NO3, BF4, PF6) típusú komplexekére. Ugyancsak hasonlóság figyelhető meg a vegyületek 1H-NMR spektrumában is és ESI-MS mérések során. Meghatároztuk az ezüst komplex szilárd fázisú szerkezetét is. A szerkezet felderítéséhez az Olex2 grafikus felületbe integrált SHELX segédprogramokat, míg a szerkezet validálásához a PLATON-t használtam. A vegyület az ortorombos kristályosztály Pbca tércsoportjában kristályosodik és elemi cellája egy ezüst-iont, egy P,N,N’ koordinációs módú PTA-t, egy koordinált vízmolekulát és ellenionként egy perklorát-iont tartalmaz. Az [(Ag(κOH2)(μ3-PTAκ3P:N:N)]n(ClO4)n összetételt támasztotta alá az elemanalízis eredménye is. Az [(Ag(κOH2)(μ3-PTAκ3P:N:N)]n(X)n (X=NO3, BF4, PF6, ClO4) vegyületek esetén az ezüst-ionok geometriája, a PTA kapcsolódási módja, hidrogénkötések, és az ezekből következő hosszútávú elrendeződések is hasonlítanak. Továbbá miden vegyület azonos tércsoportban kristályosodik és az elemi cellák adatai is hasonlítanak.
Leírás
Kulcsszavak
koordinációs polimer, átmeneti fémek, ligandum, koordináció, előállítás
Forrás