A Bizalomkáryta, mint marketing eszköz szerepe egy Hipermarket működésében

Dátum
2012-04-23T08:25:32Z
Szerzők
Kuczera, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom a Cora Bizalomkártyája köré épül. Részletes útmutatást ad a kártyáról és annak fajtáiról, a nagycsaládos és Nyugdíjas kártyáról. Megemlítem a Cora áruház felépítését, helyét a nagyvilágban. Érinti a különböző hűségkártyákat és fajtáikat.Szó van benne a kuponok történetéről a kezdetektől szinte napjainkig.Részletezem Észak- és Dél- Európa gazdaságát, valamint magának a kereskedelemnek a kialakulását és fejlődését. Szerepel benne a magyarországi nagyvállalatok 2009-es adatai alapján összeállított listája, benne a Corával. Fontos volt megemlíteni, mint aktuális változást az Auchan szerepét. Kérdőívemmel a kártyahasználat és ismeret iránti igényt szerettem volna megtudni és a 200 kérdőív segítségével sikeresen kielemeztem és ábrákkal szemléltettem a fontosabb kérdéseket. Összefüggéseket is kerestem a különböző kérdések között, melyeket szintén ábrázoltam és kielemeztem.
Leírás
Kulcsszavak
Cora, Bizalomkártya, Hűségkáryták, Kuponok története, Észak- és Dél- Európa, Kereskedelem fejlődése
Forrás