Az alkatrész raktár kialakításának fejlesztése a Grampet Debreceni Vagongyár Kft.-nél

Dátum
Szerzők
Lukács, Dorina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatomban a Grampet Debreceni Vagongyár Kft. alkatrész raktárának kialakítását és tárolási lehetőségeit vizsgáltam felül és célul tűztem ki, hogy elemzem a jelenlegi állapotok hatékonyságát és a kapott értékek alapján javaslatot teszek egy átláthatóbb és modernebb módszer megvalósítására, amely egyszerűen kivitelezhető a tárolás tekintetében. A kutatás felvezetéseként a kapcsolódó szakirodalmakkal megalapoztam a dolgozatomat, felvázoltam a raktárgazdálkodással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, a tárolható anyagokat, a speciális tárolási módokat és a raktári folyamatokat általánosságban. Próbáltam összefüggéseket találni a rendelkezésre álló szakirodalom és a kutatási témám között, amellyel egyszerűen szemléltethetem a vizsgált témát. Az esettanulmány elvégzésével pontos képet kaptam a jelenlegi helyzetről és segítségével feltártam azokat az okokat, amelyek indokolják az új rendszer bevezetését. Képet kaptam az új tárolási mód bevezetésének lehetséges következményeiről, mik azok a tényezők, amivel képes hozzájárulni a raktári folyamatok javulásához. Mindezekre vonatkozóan levontam a következtetéseimet és javaslatot is tettem arra, hogy miért lenne jó döntés az új rendszer bevezetése. A személyes jelenlét az alkatrész raktárban hozzájárult ahhoz, hogy vizuálisan is feltérképezhessem az elém táruló helyeztet és az ahhoz kapcsolódó problémát. A strukturált interjú segítségével bővítettem ismereteimet a vállalat raktározási folyamataival kapcsolatosan, amely háttérinformációk stabil kiegészítésként szolgálták a mérési eredményeimhez.
Leírás
Kulcsszavak
raktárgazdálkodás, állványrendszer, raktározás
Forrás