Hallgatói dolgozatok (Alkalmazott Informatika és Logisztika)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet 2014-2024 végzett hallgatóinak diplomamunkáit tartalmazó gyűjteménye. A dolgozatok kizárólag az egyetem IP címeiről érhetők el.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 20 (Összesen 528)
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A 4. ipari forradalom technológiáinak hatása az ingatlanpiacon: Egy magyarországi perspektíva
  Parragh, Olivér; Szilágyi, Róbert; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A technológiai fejlődés az elmúlt évtizedekben folyamatosan befolyásolja az üzleti folyamatokat, az emberek mindennapjait és az egész társadalom működését. Magyarországon az ingatlanpiac is ezen változások kereszttüzében találja magát, ahol a digitalizáció nemcsak új lehetőségeket kínál, hanem új kihívásokkal is szembesíti az iparági szereplőket. Ahhoz, hogy ezeket a változásokat megvizsgáljuk, fontosnak tartottam az újonnan megjelent csúcstechnológiák bemutatását. A blokklánc és a mesterséges intelligencia kétségtelenül az a két új technológia, amely ezeket a változásokat teljeskörűen befolyásolja.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Raktárgazdálkodási folyamatok vizsgálata a Grampet Debreceni Vagongyár Kft. példáján keresztül
  Bákonyi, Norbert Lajos; Terjék, László; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Szakdolgozatom fő témája a raktárakhoz kapcsolódóan, a raktárgazdálkodási folyamatok bemutatása a Grampet Debreceni Vagongyár Kft. példáján keresztül. Szakmai gyakorlatom során volt lehetőségem megismerni a vállalat működését, amely nagyban segítette a munkámat. Célkitűzéseim között szerepelt az ellátási lánc és logisztika összetett folyamatainak a bemutatása. A gyakorlati rész kidolgozásakor motivált, hogy az elméleti részben tárgyalt folyamatok, hogyan, milyen módokon valósulnak meg az általam választott cég vonatkozásában. Kutatásomnak a raktározáshoz köthető folyamatok működésének vizsgálata volt az elsődleges célja. Törekedtem a folyamatok lineáris bemutatására, amely által érthetővé válik egy vasúti kocsik javításával foglalkozó cég raktárgazdálkodási folyamatai.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az orosz-ukrán háború hatása a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozóipar ellátási láncaira
  Kovács, Martin; Füzesi, István; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A diplomadolgozatomban a jelenleg is zajló orosz-ukrán konfliktus politikai, társadalmi, illetve a különböző gazdasági ágazatokra vonatkozó hatásaival foglalkozom. Az egyik ilyen ágazat, amely jelentősen érintett az a logisztika és az ellátási láncok. Az orosz-ukrán konfliktus 2014-ben robbant ki, amikor Oroszország elcsatolta Ukrajnától a Krím-félszigetet, majd támogatást nyújtott az ukrán keleti területeken fellépő szakadároknak is. A háború geopolitikai feszültségeket, kereskedelmi zavarokat és logisztikai kihívásokat eredményezett Oroszország, Ukrajna és szinte az összes Európai és más kontinensen elhelyezkedő ország között. A diplomadolgozatomban az orosz-ukrán konfliktus mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozóipari ellátási láncaikra gyakorolt hatásait kívánom feltárni, megvizsgálva mind azokat a negatív és pozitív hatásokat, amelyeket ezekre a területekre gyakorolt.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A Covid-19 járvány hatása a magyarországi feldolgozóiparra és a hozzá kapcsolódó ellátási láncok működésére
  Németh, Nóra; Füzesi, István; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Dolgozatomban a koronavírus járvánnyal kapcsolatos hatásokat vizsgáltam a hazai feldolgozóiparra és a hozzá kapcsolódó ellátási láncokra. Eleinte magát a koronavírus-járványt vizsgáltam meg teljes egészében, kezdve a kirobbanásától egészen addig, amíg hazánkat is elérte és a kezdeti korlátozások bevezetésre kerültek. A továbbiakban igyekeztem feltárni, hogy a járvány és a hozzá kapcsolódó események milyen hatással voltak az ellátási láncokra. Többek között megvizsgáltam azt is, hogy hazánkban ebben a szektorban mik okozták a legnagyobb problémát, és ennek során feltárásra került az is, hogy a szállítmányozási volumenekben milyen változások következtek be. Ezek után következett a feldolgozóipar vizsgálata, először szélesebb körben, globálisan, majd konkrétan a magyar gazdaságot tekintve. Az eredmények és azok értékelésük fejezetben a felhasznált módszereket gyakorlati formájukban is bemutattam, hiszen különféle számítások elvégzésével igyekeztem részletesen bemutatni a koronavírus-járvány hatásait a hazai feldolgozóiparra. Lehetőségeim szerint ezeket többféle megközelítésből is megvizsgáltam, összehasonlítva például az ipar és a szolgáltatások helyzetét a megadott időszakban.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A Neopac Hungary Kft. nemzetközi szállítmányozása, szállítmányozó partnereinek kiválasztása és az energiaválság okozta fuvardíjváltozások
  Papp, Bianka; Oláh, Judit; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A diplomadolgozat célja, hogy átfogóan vizsgálja meg a nemzetközi szállítmányozási területet, különös tekintettel a szállítmányozó partnerekre, illetve az energiaválság okozta fuvardíjak változására. A diplomadolgozatom témájaként a duális képzésem helyét a Neopac Hungary Kft-t választottam. A duális képzésem során betekintést nyerhettem egy tubusgyártó vállalat működésébe, ezen belül is leginkább a fuvarszervezők munkájába, akiknek a fő feladata az elkészült tubusok szállításának megoldása. A vállalat külső szállítmányozók bevonásával oldja meg a már elkészült tubusok szállítását. A partnerek kiválasztása a fuvarszervezők hatáskörébe tartozik, ilyenkor számos feltételnek meg kell felelniük a partnereknek. A Neopac Hungary Kft. mint egy innovatív és dinamikusan fejlődő vállalat, nem kivétel ebben a folyamatban. A vállalat számára kulcsfontosságú a hatékony nemzetközi szállítmányozás és a megfelelő szállítmányozó partnerek kiválasztása annak érdekében, hogy versenyképesek maradjanak a nemzetközi piacon.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Mondi Bags Hungária Kft. minőségbiztosítási rendszerének fejlődése az alapoktól a Daco Q-ig
  Bessenyei, Anita; Terjék, László; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A cég minőségbiztosítási rendszerén keresztül szeretném bemutatni, hogy a különböző szabványok megszerzése, megléte, valamint a minőség jegyében tett fejlesztések hogyan hatottak a vállalat által gyártott termékek minőségére, a gyártás folyamatára, valamint a partnerkapcsolatokra. Dolgozatom célja egy esettanulmány készítése arról, hogy a minőség milyen fejlesztéseket követelt meg a vállalattól a versenyképesség megtartása érdekében és ez hogyan hatott a vállalat szervezeti kultúrájára, a dolgozókra. Az első fejezet nyújt átfogó képet a minőség és a minőségbiztosítás fogalmáról, értelmezéseiről a különböző korszakok képviselőinek tollán keresztül, valamint az ISO minőségbiztosítási rendszerek történetéről, kialakulásának hátteréről és szükségességéről. Kitér a fejezet arra, hogy miért is van szükség a szabványokra, milyen hatással vannak a vállalatok belső működésére, a cég piaci helyzetére, valamint arra, hogy mit jelent a partnerek számára. Mivel a LEAN és a minőség menedzsment igen szoros kapcsolatban állnak egymással, így ebben a fejezetben kitérek az ISO szabványok és a Lean szemléletmód kapcsolatára, valamint bemutatom azon LEAN eszközöket, melyek a minőségi gyártást hivatottak szolgálni. Dolgozatom második fejezete a kutatás és módszertan ismertetése. Bemutatom a Mondi cégcsoportot, valamint a Mondi nyíregyházi gyáregységét. kutatás célja, hogy átfogó képet kapjak arról, hogy mit is jelent a Mondi számára a minőség és hogy milyen ezközökkel, módszerekkel kívántak elérni pozitív változásokat. A kérdőíves megkérdezés során az alanyoktól szeretném megtudni a véleményüket az alkalmazott technikákról, az esetleges sikertelenségek, visszaesések okáról, valamint a jövőképükről a minőségi termelés kapcsán. Bemutatásra kerül a vállalat termelésirányíási rendszere és a minőségi zsákgyártáshoz fűződő kapcsolata.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Máriapócson megvalósult szálláshely felújítását célzó pályázat bemutatása és értékelése
  Császár, László; Felföldi, János; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A VP6-6.4.1–16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című pályázati felhívásra benyújtott pályázat bemutatása és értékelése. Máriapócson lévő falusi szálláshely felújítását célzó sikeres pályázatának megvalósítását mutatom be, valamint a fenntartási időszak első három évének, vagyis 2020-2022 időszak számszaki adatait értékelem. Sajnos a COVID-19 a turisztikai ágazatot 2020 és 2021 években is jelentősen súlytotta, melyek nagyban befolyásolták az általam vizsgált vállalkozás szálláshely-szolgáltatását is.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Vitesco Technologies SCM területén Lean eszközök használhatóságának vizsgálata
  Halász, Péter; Pakurár, Miklós; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Dolgozatomat a Vitesco Technologies Hungary Kft. cégnél írtam. Jelenleg ellátásilánc-menedzsment területen dolgozom. Jelen dolgozatban egy problémás folymat fejlesztését vittem végig. Különböző lean menedzsment eszközök segítségével elemeztem a meglévő folymatot. Fejlesztési javaslat után a bevezetett új folyamatot értékeltem. Majd további fejlesztési javaslatot tettem a folyamat további hatékonyabb működése érdekében.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Debreceni Egyetem tárgyi eszköz állományának elemzése üzleti intelligencia megoldások alkalmazásával
  Zeller, Máté Dénes; Takács, Viktor László; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Diplomadolgozatom feltárja az Ipar 4.0 technológiák térnyerésének hatását a kontrolling folyamatokra, bemutatva, hogy hogyan lehet maximalizálni a vállalati hatékonyságot az informatikai megoldások és digitalizáció kihasználásával. Emellett a dolgozat gyakorlati szempontból is foglalkozik a témával, a Debreceni Egyetem tárgyi eszköz nyilvántartását alapul véve és a Microsoft Power BI szoftverrel demonstrálva létrehoz egy olyan modellt, amely segíti a vezetőket a valós idejű döntéshozatalban. A vizsgált példákon keresztül részletesen bemutatja, hogyan lehet az Ipar 4.0 technológiákat hatékonyan alkalmazni a vállalati kontrolling területen a hatékonyság növelése érdekében, elősegítve ezzel a vállalati növekedést és versenyképességet.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Termékazonosítási technológiák hatékonyságának vizsgálata a leltári folyamatokban
  Bukszár, Fruzsina; Füzesi, István; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A diplomamunkám célja a raktárak leltározási folyamatainak alapos vizsgálata, különös tekintettel az azonosítási technológiák alkalmazására. A dolgozatomban kifejtett anyag és módszer alapján a vizsgált cég jelenlegi raktárkezelési folyamatainak a hatékonyságát értékeltem, valamint összehasonlítottam a vonalkódos és RFID technológiák folyamataival. Párhuzamba állításuk azonban nem egyszerű, különösen a nehezen számszerűsíthető adatok miatt. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a hagyományos kézi leltári folyamatokat a modern technológiák alkalmazása segítheti hatékonyabbá tenni. Költséghaszon elemzéssel és mutatószámok vizsgálatával próbáltam megállapítani megéri-e egy új rendszer bevezetése a vállalatnak. A hatékony raktározási stratégiák és készletkezelési módszerek nélkülözhetetlenek a termelési folyamatok gördülékeny működéséhez. A termékazonosítás kulcsfontosságú lépése ennek az egész folyamatnak. A vonalkódos rendszer nyújtotta lehetőségek a gyors és pontos azonosításban rejlenek, míg az RFID technológia egy teljesen új dimenziót nyit meg a valós idejű nyomon követés és adatgyűjtés terén.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A közösségi finanszírozás ismertségének és elfogadottságának vizsgálata befektetői oldalról az új EU-s szabályozás fényében
  Kiss, Péter; Péntek, Ádám; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A szakdolgozat a közösségi finanszírozás helyzetét mutatja be az ECSPR után a befektetők szempontjából. A kutatás lényege, hogy hányan ismerik ma a közösségi finanszírozást az átlagemberek közül, és mennyire bíznak meg benne. Az ECSPR nagy változásokat hozhat a piacon, és erre a platformoknak felkészültnek kell lenniük. A dolgozat javaslatokat is tartalmaz, melyek gyakorlatban hasznosíthatóak. A kutatás kérdőívvel zajlott.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Minőség és logisztika a zöldség-gyümölcs kereskedelemben
  Kuczora, Beáta; Oláh, Judit; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A zöldség-gyümölcs kereskedelem ellátási láncának, nehézségeinek vizsgálata egy Kelet-Magyarország jelentős részét lefedő cég esetében. Bemutatásra kerül a szegmensben uralkodó piaci helyzet, jogszabályi háttér. A dolgozatomban igyekeztem választ kapni azokra a kérdésekre, amik hatással vannak az ellátási láncra. Kutatásom egyaránt kiterjedt a viszonteladókra és a vásárlókra is. A teljes logisztikai folyamat bemutatásra került a beszerzéstől egészen a visszutas logisztikáig. A vállalat jelenleg alkalmazott folyamatait és a kutatási eredményeket elemezve átfogó javaslatokat tettem a minőség és a hatékonyság javítása érdekében.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Raktárgazdálkodás a Neopac Hungary Kft.-nél
  Bakó, Eszter Rebeka; Oláh, Judit; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Diplomadolgozatomban a raktárgazdálkodás folyamatát, valamint egy lehetséges fejlődési útját mutatom be a Neopac Hungary Kft-n keresztül. Kutatásomban fel szeretném tárni a vállalat raktározással kapcsolatos problémáját, mely a késztermékek hosszú raktárban töltött idejére irányul. A dolgozat egyrészben a raktár általános megismertetéséről szól, másrészben pedig a felvetett probléma felkutatásáról, majd az arra való következtetésekről és javaslatokról. Fő célom, hogy diplomadolgozatommal és a benne lévő tanulmányokkal segítséget nyújtsak a duális munkahelyemnek a raktározási költségek csökkentésében, a termelés optimalizálásában. Az eredményeim bemutatását elsőként a strukturált interjúval kezdem, melyhez képeket is társítok a színesebb szemléltetés érdekében. Folytatásként esettanulmányban ábrázolom a különféle raktári folyamatokat, ezt követően a termékek raktárban töltött idejét kutatom. Javaslataimat pontokba szedve fogalmazom meg, melyek a problémák megoldására irányulnak.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Belső logisztikai változások egy minta cég alapján
  Fodor, Dávid Patrik; Szilágyi, Róbert; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Dolgozatomat történeti áttekintéssel kezdem a logisztika újkori történelmében. A választott fő téma előtt szakirodalmi áttekintésként foglalkozok barkódok, TMS rendszer bemutatásával. A dolgozatom témája egy minta cég belső logisztikai változásai egy adott időszakban. Ezek a változások hatásait vizsgálom mint költségcsökkentő tényezőként. Vázolom a cég belső logisztikai rendszerét a kezdeti időszakban, majd ezek változásaira térek ki. Végezetül kitérek különbözőlehetőségek felvetésére, mely alkalmazásával hatékonyabb lehet a költségcsökkentések terén a vizsgált cég.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Hatékonyság növelése az Eposz Kft.-nél Lean eszközökkel
  Varga, Csaba; Pakurár, Miklós; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Diplomadolgozatom központi témáját a fémalkatrészek gyártási hatékonyságának növelése alkotja. Azt vallom, hogy a Lean módszerek alkalmazásával elérhető a kívánt hatékonyság a választott kutatási példaként szolgáló Eposz Kft. vállalkozásnál. Ezt a vállalatot választottam kutatási alanyként a dolgozatomhoz. A téma mellett azért döntöttem, mert a gyártási folyamatok hatékonysága és a vállalati versenyképesség javítása ma kiemelten fontos tényező az üzleti környezetben. A gyártócégek egyre inkább keresik azokat az eszközöket és módszereket, amelyek lehetővé teszik a termelékenység növelését, a költségek csökkentését és a termékminőség javítását. A Lean gyártási filozófia egy hatékony és elismert módszer a folyamatok optimalizálására és a veszteségek minimalizálására. Bízom abban, hogy az Eposz Kft. menedzsmentje, talál megvalósításra érdemes javaslatot az általam leírtak közül.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Lehetnek-e a kriptovaluták a jövő fizetőeszközei?
  Zele, Márton; Lengyel, Péter József; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A kriptovaluták rohamosan növekvő népszerűsége és azok potenciális hatása a pénzügyi rendszerre felveti a kérdést, hogy vajon a kriptovaluták lehetnek-e a jövő fizetőeszközei. A szakdolgozat célja, hogy áttekintést nyújtson a kriptovaluták jelenlegi helyzetéről, előnyeiről és kihívásairól, valamint elemzést végezzen a jövőbeli kilátásokról. A dolgozat elméleti részében kiemelt szerepet kap a témára jellemző sajátosságok, fontos fogalmak és meghatározások. Emellett bemutatom az alapelveket és tudományos megállapításokat, amelyek kapcsolódnak a témához, és több szempontból is megvizsgáljuk azokat. A kutatás a kriptuvaluták megítélését vizsgálta a mindennapi emberek körében. A szakdolgozat eredményei alapján arra a következtetésre jutunk, hogy bár a kriptovaluták jelentős előnyöket kínálnak, még mindig számos kihívással kell szembenézniük ahhoz, hogy a jövő fizetőeszközeivé válhassanak.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Helyi erőforrások felhasználásának vizsgálata vidéki településen, rövid ellátási lánc példáján keresztül
  Lakatos, Ádám; Felföldi , János; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Az ellátási láncok a világgazdaság egyik legfőbb befolyásoló tényezői lettek, számos esetben megmutatkozott azonban a hagyományos ellátási láncok sérülékenysége. Manapság egyre inkább felértékelődnek az úgynevezett rövid ellátási láncok, melyeknek számos pozitív hatása van a vidékfejlesztésben. Diplomamunkám célja, hogy megvizsgáljam, manapság milyen lehetőségei vannak Magyarországon egy vidéki településnek a helyi termelők megsegítéséhez, és hogy megvizsgáljam egy jól működő rövid ellátási lánc gyakorlati feltételeit. Emellett célom, hogy felkutassam a szülővárosomban fellelhető vidékfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatokat, hiszen úgy gondolom Hajdúnánás kiváló példa arra, hogy egy település hogyan tudja kamatoztatni a helyben felelhető erőforrások adta lehetőségeket. Kutatásom során megvizsgáltam a helyi termelők legfontosabb problémáit és ezek megoldási lehetőségeit, valamint minden olyan egyéb tényezőt mely fontos lehet az értékesítés szempontjából. Elemeztem az anyag-, információ-, és pénzáramlás legfontosabb jellemzőit, valamint összehasonlítottam a helyi termelők nagyságrendjéből adódó különbségeket.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az Európai Zöld Megállapodás: demográfiai különbségek a tájékozottság és attitűdök kérdésében
  Hadas, Eszter Dorottya; Lengyel, Péter József; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Szakdolgozatom középpontjában az Európai Zöld Megállapodás célkitűzéseinek és intézkedéseinek részletes elemzése áll. Vizsgálom, honnan ered a Green Deal, milyen ambiciózus célokat tűzött ki az elkövetkező évtizedekre, valamint, hogy milyen veszélyek fenyegetnek minket a globális felmelegedés kapcsán. Kitérek arra, mi is az a körforgásos gazdaság és miért játszik kiemelkedően fontos környezetvédelmi szempontból. Kutatásom során demográfiai tényezők befolyását vizsgálom az emberek, a Green Deal témájában megnyilvánuló érdeklődésére, informáltságára, valamint a kezdeményezéssel való személyes véleményükre. Célom összefüggéseket feltárni a demográfiai tényezők és az egyéni hozzáállás között. Szeretném hogy mélyebb megértést nyerjek ezen fontos környezetvédelmi kezdeményezés társadalmi befogadásával kapcsolatban.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az áruátvétel és áruátadás logisztikai kérdései a Bürkle Hungary Kft.-nél
  Rajnaha, Roland; Terjék, László; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A logisztika kulcsfontosságú terület a vállalatok működésében, és a Bürkle Hungary Kft.-nél végzett tevékenységem során a raktári folyamatok kihívásaival kerültem szembe. Diplomamunkámban a vállalat áruátvételi és áruátadási folyamatainak optimalizálását vizsgáltam, különös tekintettel az alkatrész tárolási és komissiózási eljárásokra. A vállalat gyors növekedése és az ebből adódó infrastrukturális kihívások megoldásában is részt vettem, kifejlesztve egy új tárolórendszer tervezését. Kutatásom eredményeként hatékony és gyakorlatban alkalmazható megoldásokat ajánlottam a vállalat raktári működésének fejlesztésére, hangsúlyozva a logisztika területének folyamatos innovációjának szükségességét.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Open-source önkiszolgáló monitoring rendszer tervezése és ITIL-alapú értékelése a kis- és középvállalatok döntési folyamatainak fejlesztéséhez
  Bálint, Péter Levente; Borbásné Botos, Szilvia; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A kis- és közepes méretű vállalkozások (kkv) gyakran küzdenek a versenyben a nagyobb, több erőforrással és infrastruktúrával rendelkező szervezetekkel. A főbb problémák között az információhiány is azonosítható, melynek leküzdéséhez az üzleti intelligencia (Business Intelligence, BI) nyújthat hatékony segítséget, melynek folyamatában az adatokat üzleti döntéseket támogató információvá alakítják át. Célkitűzésem annak bemutatása, hogy innovatív, alacsony implementálási költséggel járó megoldások alkalmazása, mint például egy saját kialakítású open-source BI platform lehetőséget teremt az adatvezérelt döntéshozatalra a kkv szektorban. Kutatásomhoz a TOE (Technology-Organisation-Environment) modellt és az ITIL (Information Technology Infrastructure Library) módszertani ajánlásait alkalmaztam. Segítségükkel kiértékelem azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják a BI adaptációját vállalaton belül. Megvizsgálom, hogy az implementáció eredményeként elvárt kimenetek, hogyan képesek hatékonyan összekötni a belső és külső üzleti folyamatokhoz tartozó adatokat, vállalati igényekre szabott indikátorok számításával, vizualizációjával egy interaktív elemzési felületen. Ehhez a Microsoft Power BI alkalmazását használtam. Az üzleti stratégia kialakításában nagy hangsúlyt érdemes fektetni a megfelelő adatelemzési környezet és infrastruktúra kialakítására, a tervezéshez és implementáláshoz pedig érdemes alkalmazni jól bevált és részletesen kidolgozott keretrendszereket. Az ITIL elsősorban nagyvállalati informatikai rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére szolgáló módszertan, de az utóbbi időben egyre több publikációban jelennek meg kutatási eredmények arról, hogy a komponensei sikerrel alkalmazhatóak a kis- és középvállalatok esetében is. Ezért döntöttem úgy, hogy kutatásomban ITIL keretrendszerben gondolkodom, mely segít eligazodni az előnyök között és felvázolni a lehetséges megoldásokat az üzleti intelligencia bevezetéséhez és használatához kapcsolódóan. A cégre szabható BI nagyon sokat segíthet a vállalaton belül felmerülő információs igények kielégítéséhez, melyek növelik a hatékonyságot adatvezérelt döntéstámogatás által.