Időskori demencia és a családi gondozók

Dátum
Szerzők
Kiss, Henriett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom első részében bemutatom röviden az idősödés jellemzőit, majd a demencia fogalmát, típusait, stádiumait a szakirodalomban foglaltak alapján. A második részben az esettanulmányomat és tapasztalataimat szeretném bemutatni. Természetesen nem törekedhettem a teljességre, hiszen a két év történései sokkal nagyobb terjedelmet igényelnének. Egy mentálisan, testileg, szellemileg, napról napra hanyatló ember gondozása minden napos kihívást jelent, mind a gondozónak, mind pedig a szeretteiknek egyaránt. Éppen ezért a dolgozatomban az általam vélt legfontosabb tapasztalatokat sűrítettem egybe. Ezeket a tapasztalatokat, küzdelmeket, sikereket három nap történéseivel érzékeltetem, amelyeket a betegség egy-egy szakaszából, állapotából emeltem ki.
Leírás
Kulcsszavak
demencia, időskor, esettanulmány
Forrás