Thoughts about the environmental flow – in terms of Dráva

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The importance of sustainability in today’s water management is unquestionable. Therefore, it is also recommended to apply the principle of sustainability in river management, such as it is the aim of the ongoing Ancient Dráva project. The term, environmental flow, intends to comprise a complex methodology not only from biophysical but also from a social angle; considering the different aspects of each method. Our target is to determine a possible holistic method which could be applied to the Dráva and its hungarian floodplain in oder to find a possible solution to the reconnection of the oxbow lakes into river mechanism. Our research is mainly based on hydrological data (Qmin, Qmax, Hmin, Hmax), but we will consider the special needs of the ecological environment, too.
Napjaink vízkezelési politikájában a fenntarthatóság kérdése megkérdőjelezhetetlen. Adódik ez egyrészt a felszíni (és felszín alatti vizek) minőségének romlásából, de legfőképp annak felhasználható készleteiben megfigyelhető csökkenéséből. Ezt a jellegű fenntarthatóságot is figyelmbe véve – továbbá – a területi társadalmi igényeket is szem előtt tartva egy olyan vizsgálati értékelési szempont meghatározása, alkalmazására tesz kísérletet a szerző, ami a későbbiekben szervesen beépül a szerző folyamatban lévő PhD dolgozatába. Jelen tanulmány elsősorban a rendelkezésre álló hidrológiai adatok (Qmin, Qmax, Hmin, Hmax) felhasználásával és kiértékelésével készült következtetéseket vonja le, amire a továbbiakban építkezni lehet az ökológiai és egységes környezeti paramétereket figyelembe véve, a Dráva magyarországi szakaszára vonatkozóan, elsősorban a Barcs - Drávaszabolcs közti ártéri területeket érintve. Mindez célja az ártéren található egykori víztestek (holtágak) vízforgalomba való újbóli bekapcsolásának.
Kulcsszavak
sustainability, river Drava, environmental flow, Dráva folyó, fenntarthatóság
Forrás
Gyűjtemények