Forgalomképtelenség az ingatlanpiacon

Dátum
Szerzők
Bartók, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A forgalomképtelenség magánjogi szabályokkal vegyes közjogi szabályainak ismertetése mellett, a forgalomképtelenség értelmezésével is foglalkoztam, amelyet a bírói gyakorlat tükrében mutattam be. A forgalomképtelen állami és önkormányzati ingatlanok felsorolása és részletezése mellett nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a forgalomképtelen ingatlanok közjogi szabályozásnak alávetett rendszerében a birtoklás, használat és hasznosítás területén (koncesszió, vagyonkezelés, közterület-használat tekintetében) helye van más – akár magánjogi- jogalanyoknak is. Részleteztem továbbá a forgalomképtelenség feloldásának – viszonylag szűk körű – lehetőségeit is. A forgalomképtelenség ingatlan-nyilvántartási vonatkozásait, valamint a bírósági gyakorlatot is próbáltam a dolgozatom minden fejezetébe beépíteni. A bírósági gyakorlat nem egységes például a forgalomképtelen nemzeti vagyon elbirtoklásával kapcsolatban, amely témakörre egy egész fejezetet szántam. Önálló fejezetben tárgyaltam az egyetlen forgalomképtelen ingatlanhoz tapadó jogot, a telki szolgalmi jogot is.
Leírás
Kulcsszavak
forgalomképtelen, törzsvagyon, elbirtoklás
Forrás