A közel 20 éves debreceni gyógyszerészképzés a megye, az egyetem és az egyén szempontjából

Dátum
Szerzők
Berger, Emánuel László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomamunkámban rá kívánok világítani az alábbi problémákra: milyen a gyógyszerészek megítélése és helyzete jelenleg Magyarországon; továbbá megvizsgálni azt, hogy az egyetemi képzések önmagukban milyen financiális lehetőségeket és ráfordításokat jelentenek az egyetem, a megye és az ország számára. A felvetett kérdéseket diplomamunkámban az alábbi célkitűzések köré csoportosítva mutatom be: i. A végzett gyógyszerészek és a jelenlegi gyógyszerészhallgatók véleményének, elégedettségének felmérése. Az így összeállított kérdőíves felmérésen keresztül a hallgatók direkt visszajelzése alapján értékelni az egyetem által nyújtott szolgáltatásokat, a végzés után a munkavállalás feltételeinek szakmai megalapozottságát, továbbá az eredményes munkaerőpiaci érvényesülést; ii. Megvizsgálni a résztvevőket érintő alapvető gazdasági és finanszírozási szempontokat, melyek befolyásolhatják a képzés eredményét, fejlődését és a jövő kihívásainak kezelését. A válaszok kiértékelését és a számításokat felhasználva azt vizsgálni, hogy a jelen és a jövő gyógyszerészei, a Kar, az egyetemi képzés, Debrecen városa, illetve Hajdú-Bihar megye halmazai kölcsönös szakmapolitikai és gazdasági előnyöket élveznek-e és ezen keresztül együttműködésükkel és egymásra hatásukkal biztosítják-e a szakma fenntarthatóságát, a gyógyszerész- és szakgyógyszerészképzés rentábilitását; iii. A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán folyó képzést összehasonlítva a másik 3 hazai gyógyszerészképző intézménnyel, valamint néhány hasonló profilú külföldi egyetemmel, megvilágítva a fejlesztési törekvések lehetséges célpontjait.
Leírás
Kulcsszavak
gyógyszerésztudományi kar fenntarthatóságának elemzése, rentábilis gyógyszerészképzés
Forrás