A feminizmus első hulláma Magyarországon A Nő és a Társadalom című folyóirat tükrében

Dátum
Szerzők
Gyenge, Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a feminizmus első hullámának magyarországi alakulását mutatom be A Nő és a Társadalom című folyóiraton keresztül. A dolgozatom első részben az általam vizsgált korszak feminista mozgalmának általános bemutatására kerül sor, áttekintve a mozgalom legfőbb céljait és jellegzetességeit. A magyarországi emancipációs mozgalom mellett az Európa fejlett országaiban és az Egyesült Államokban végbement egyenjogúsági mozgalmakra is kitérek. A munkám második fejezetében a magyarországi egyesületekkel foglalkozom, különös figyelmet szentelve a Feministák Egyesületének. A diplomamunkám harmadik, egyben legfontosabb részében forráselemzést végzek, amelynek tárgya A Nő és a Társadalom című folyóirat. Elemzésem célja, hogy primer forráson keresztül vizsgáljam meg a magyarországi feminizmus első hullámát, annak fő törekvéseit és eredményeit. Bemutatom, miként járult hozzá egy polgári feminista szervezet a magyarországi emancipáció előrehaladásához, illetve milyen hatással volt a korszak politikai viszonyai a Feministák Egyesülete tevékenységére. A forráselemzés középpontjába a választójogi, a munkavállalói és az oktatási kérdéseket állítom, mivel ezek a kor emancipációs folyamatának a legfontosabb területei.
Leírás
Kulcsszavak
feminizmus, Feministák Egyesülete, A Nő és a Társadalom
Forrás