Conserving grassland biodiversity by traditional management, prescribed burning and seed sowing

Absztrakt
The present Ph.D. dissertation contains four chapters altogether. Each chapter is based on results published as a paper of the author. The four chapters concern with different aspects of grassland management and restoration as follows: 1. Conservation and management of alkali grasslands. We aimed at to discuss the most important alkali grassland types, their traditional management, current conservation status, and restoration possibilities. 2. Critical evaluation of prescribed burning as a management tool in European grasslands. In a critical review we evaluated the results of the European attempts to use prescribed burning in grassland management and assessed whether or not the targeted objectives were achieved. We discussed prescribed burning studies from North-America to identify which key findings can be adapted to the European grassland conservation strategy. 3. Evaluation of grassland restoration techniques on former croplands in Europe. We provide here a review of the frequently used restoration techniques (spontaneous succession, sowing seed mixtures, transfer of plant material, topsoil removal and transfer), and techniques used to improve species richness (planting, grazing and mowing) to recover semi-natural grasslands from ex-arable lands, focusing on their usefulness to restore biodiversity and their practical feasibility and costs. 4. Weed suppression after grassland restoration by seed sowing – the role of litter accumulation and seed banks. We studied the usefulness of sowing low-diversity seed mixtures followed by annual mowing in weed suppression. We study the effects of litter and biomass of sown grasses on species richness and biomass of early colonising weedy forbs in former alfalfa fields sown with low-diversity seed mixtures in Hortobágy National Park. We also studied the short-term vegetation dynamics and soil seed banks of restored grasslands on former croplands in the first three years after seed sowing. A doktori értekezés négy fejezete a szerző nemzetközi lapokban publikált cikkeinek eredményein alapul. Munkám során a gyepek kezelésének és helyreállításának különböző aspektusait vizsgáltam. 1. Szikes gyepek típusai és természetvédelmi kezelésük. Áttekintjük a legfontosabb szikes gyeptípusokat, azok hagyományos kezelési módjait, jelenlegi természetvédelmi helyzetüket és a szikes gyepekkel kapcsolatos élőhely rekonsrukciós programokat. 2. Kontrollált égetés alkalmazása természetvédelmi kezelésként európai gyepekben. Értékeljük az európai gyepekben végzett kontrollált égetéses vizsgálatokat, különös tekintettel arra, hogy a kitűzött célok teljesültek-e. Észak-amerikai gyepek égetésével foglalkozó tanulmányokat felhasználva keressük azokat a módszereket, amelyek alkalmazhatóak az európai gyakorlatban is. 3. Gyeprekonstrukció korábbi szántóterületeken – Módszertani áttekintés. A fejezetben áttekintjük azokat a leggyakrabban használt gyeprekonstrukciós módszereket (spontán szukcesszió támogatása, magkeverékek vetése, szénaráhordás, feltalaj eltávolítás) illetve a fajgazdaság növelését célzó kezeléseket (növények ültetése, legeltetés és kaszálás), melyek segítségével természetközeli gyepek hozhatóak létre korábbi szántóterületeken. Vizsgáljuk az egyes módszerek sikerességét, gyakorlati megvalósítását és a módszerek költségeit. 4. Gyomok visszaszorítása magvetéses gyepesítést követően – az avarfelhalmozódás és a magbank szerepe. Magvetéses gyeprekonstrukció és az azt követő évenkénti kaszálás gyomvisszaszorító hatásait vizsgáljuk. Alacsony diverzitású magkeverékkel gyepesített korábbi lucernaföldeken vizsgáljuk az avar felhalmozódás és a vetett fajok fitomasszájának hatásait a korai kolonizáló gyomközösségekre a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Vizsgáljuk továbbá a vetést követő három évben a gyepesített szántók rövidtávú vegetációdinamikáját és magbankját.
Leírás
Kulcsszavak
grassland restoration, gyeprekonstrukció, biodiversity conservation, biodiverzitás védelem, grassland management, gyepkezelés, alkali grassland, szikes gyepek
Forrás