A magyar bankrendszer szabályozása és felügyelete

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Témaválasztásom indoka a magyar bankrendszerre és annak felügyeletére vonatkozó szabályozás mindennapi aktualitásában rejlik. Álláspontom szerint a téma komplex tudományos megközelítést igényel: dolgozatomban nagyobb részt jogi, kisebb részt közgazdaságtani szempontból veszem szemügyre a bankrendszer szabályanyagát. Mennyire legyen alul, vagy esetleg túlszabályozva egy állam bankrendszere? Milyen közvetlen és közvetett eszközökkel rendelkezik a monetáris politika? Mi a monetáris politika funkciója és célja, hogyan befolyásolja ez a magyar bankrendszert? Dolgozatomban ezen kérdések megválaszolását tűztem ki célul. A fogalmi tisztánlátás érdekében bemutatom a pénz és a bank fogalmát, szerepét és kialakulását, majd az elméleti alapvetést követően a bankrendszer, valamint a bankfelügyelet hatályos szabályozását veszem szemügyre. A bankrendszer nemzetközi kontextusban történő vizsgálata során az uniós szabályanyagot veszem górcső alá. Az elemzést követően az általam feltett kérdések megválaszolását kísérelem meg, javaslatok megfogalmazása mellett.

Leírás
Kulcsszavak
Magyar Nemzeti Bank, Bank, Magyar bankrendszer, Pénzügyi felügyelet
Forrás