A konfliktuskeretezés

Dátum
Szerzők
Balassa, Bálint János
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat tárgya azoknak az egyéni és társas tényezőknek a feltárása, melyek hangsúlyosan befolyásolják a konfliktus értelmezését. A diplomamunkához kapcsolódó vizsgálat abból a feltevésből indult ki, hogy a konfliktusok során a kognitív feldolgozást meghatározó folyamatok közül kiemelt jelentőségűek azok, melyek maladaptív sémákon alapulnak. A vizsgálat nem cáfolta, hogy a konfliktuskeretezésben nagy szerepe van a maladaptív sémáknak és a kóros negatív érzelmi feldolgozásnak, azonban nem ezek a tényezők meghatározóak a konfliktusok eszkalálódásában. A vizsgálat felszínre hozta, hogy a konfliktusok eszkalálódásában lényeges szerep jut annak, hogy a konfliktus szereplője mennyire közelinek vagy távolinak érzi magától a másik embert a különböző kulturális orientációs dimenziókban. Valószínűsíthető továbbá, hogy ez a különbség szubjektív és nem egyezik a másik félnek a magáról szóló besorolásával, valamint az is, hogy a kulturális orientáció érzékelése változik a konfliktus során, ennek megfelelően rugalmas, és a konfliktus megoldásának folyamatában elég tág keretet kínál ahhoz, hogy benne érintkezési és közeledési pontokat találjanak a felek.
Leírás
Kulcsszavak
konfliktus, konfliktuskezelés, eszkaláció, maladaptív séma, kulturális orientáció, konfliktuskeret, referenciakeret
Forrás