Az Európai Unió LLG Stratégiája és a magyar életpálya tanácsadási rendszer felépítése napjainkban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a magyar és az európai életpálya tanácsadási rendszert mutatom be nemzetközi dokumentumok alapján. Megvizsgálom, hogy a magyarországi gyakorlat mennyire követi az európai leírásokat, és mennyiben épül be a nemzetközi LLG stratégiába. Fény derül továbbá azokra az aktuális problémákra, amelyek napjainkban formálják az életpálya tanácsadás ügyének, céljainak alakulását. Ezen kívül a jelenlegi eredményeket is bemutatom.

Leírás
Kulcsszavak
Európai Unió, LLG, tanácsadás, életpálya tanácsadás
Forrás