A fogyatékossággal élő gyermekek jogi védelmének kialakulása

Dátum
Szerzők
Simai, Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozat témája a fogyatékossággal élő gyermekek védelmével kapcsolatos jogi szabályozások kialakulásának bemutatása. A szakdolgozat témaválasztását indokolja, hogy a fogyatékossággal élőkre vonatkozó jogszabályok megismerése révén még inkább elő lehet segíteni ezen gyermekek szociális beilleszkedését a társadalomba. Jelentőségteljes továbbá a jogszabályi háttér történelmi múltjának és szerepének feltárása is, hiszen így nem csak jobban megismerhető a fogyatékossággal élők helyzete, hanem az is szemléltethetővé és érthetővé válik, hogy a társadalom hogyan tekintett rájuk a különböző korokban és hogyan kezelték őket. A téma alaposabb áttekinthetősége érdekében kiválasztásra került egy támpont, amely a gyermekvédelmi törvény. A szakdolgozat vizsgálódik az e törvényt megelőző időszakokról, tehát a gyermekvédelmi törvény képezi a választóvonalat napjaink szabályozásai, illetve a történeti háttér vizsgálatát érintően. A jogi értelmezésen a szakdolgozat azt is kívánja bemutatni, hogy a társadalomban milyen helyet foglalnak el a fogyatékkal élő gyermekek és felnőtt személyek. Bemutatásra kerülnek a legfontosabb alapdefiníciók, továbbá a jogi értelmezésen túl, általánosságban is vizsgálatra kerül a gyakorlatban elfoglalt helyük. Ezt követően a témában megalkotott, illetve a témát érintő olyan fő jogszabályokat kerülnek bemutatásra, mint Magyarország Alaptörvénye, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény, a családok védelméről, illetve a nemzeti köznevelésről szóló törvények. Nemzetközi kitekintésként rögzítésre kerültek a vonatkozó ENSZ szabályozások, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, illetve a New York-i egyezményben foglalt releváns részek.
Leírás
Kulcsszavak
gyógypedagógia, fogyatékossággal élő gyermekek, jogi védelem
Forrás