Építészeti poézis mint mimézis

Dátum
2013-05-17T07:58:43Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az építészetet Arisztotelész a poétikus művészetek közé sorolta. Ez évszázadokon keresztül (amíg ennek jelentősége volt) így is maradt. A dolgozat azt kívánja bemutatni, hogy az építészetben a mimézis és a poézis egymásra vannak utalva, építészeti alkotás csak a kettő együttműködéséből adódhat.

Leírás
Kulcsszavak
mimézis, poézis
Forrás