Hallgatói dolgozatok (Filozófia)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A Filozófia Intézet hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 250)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Lázadás a Nyúl Üregében
  Lelesz, Péter; Pólik, József; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A szakdolgozatom témájának a mesterséges intelligencia (MI), azon belül is a szingularitással kapcsolatban felmerülő egyes kérdések filozófiai irányú megközelítését választottam, mert meglátásom szerint az ember modernkori vállalkozásai közül eddig ez a legnagyobb bizonytalanságot és kíváncsisággal vegyes szorongást keltő, és pusztán gondolati képződményként is figyelemre méltó.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A holokauszt ábrázolása a magyar filmtörténetben
  Szőllősi, Bence; Pólik, József; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A dolgozat ismerteti a holokauszt ábrázolását a magyar filmtörténetben. Bemutatja filmek elemzésén keresztül, hogyan jelenik meg a holokauszt témája a filmvásznon a rendszerváltás előtt és után.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Ijesszük halálra Jessicát! - Női karakterek ábrázolása a horrorfilmben
  Papp, Diána; Pólik, József; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Dolgozatomban a horror filmműfajának tárgyalásán belül a női szubjektum reprezentációs módjaira fókuszálok. Központi kérdésként felvetődik többek között a horror karakter ábrázolásaival kapcsolatos kritikák, a műfaj iránti érdeklődés előzőleg említett bírálatok fényében való megkérdőjelezése és a feminista olvasat problémája is. Említésre kerül még a horror filmtörténeti korszakain keresztül történő változások a narratíva területén. Ezen átalakulások indítéka legfőképpen politikai, társadalmi, ideológiai és/vagy történelmi okok egyike, vagy mind egyidejűleg. A horror egyik adottsága, hogy képes egy történelmi perióduson belüli feszültségeket és félelmeket nem csak megörökíteni, hanem az adott közérzetet közvetíteni. A női félelem pedig, mivel ezen filmek folytonos eszközeként jelenik meg, lehetőséget ad az egyes időszakok nő-helyzetének megértésére és vizsgálatára.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A mentális elváltozások reprezentációjának elemzése a pszichológiai horrorfilmekben
  Gawelda, Regina Réka; Pólik, József; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatomban azt a felvetést fogom jobban megvizsgálni, hogy egyes pszichológiai horrorfilmnek titulált művekben hogyan is jelenítik meg a mentális elváltozásokat, a film mögöttes témaköreit, hogyan érik el, hogy a néző a lelkében érezze a nyomást és hogyan oldják meg, hogy az ember ne csak nézze, hanem lássa is a filmet. Fő témám a horrorfilmek vizsgálata, azon belül is a pszichológiai horrorfilmek elemzése. Az első részben egy rövid áttekintés fogok adni, amelyben jobban ismertetem, magának a horrornak a kialakulását, az eredetét, először röviden irodalmi szempontból, ahol leginkább a gótikus novellákra fogok kitérni és az irodalom és a film kapcsolatáról is ejtek pár szót. A második részben áttérek a filmekre, bemutatom a legelső horrorfilmeket, beszélek röviden arról, hogy milyen témákból táplálkozott és táplálkozik még ma is a horrorfilm, majd pedig, a harmadik részében a dolgozatomnak a pszichológiai horrort, mint szubzsánert fogom megvizsgálni. Itt hasonlóképpen a kezdetek kezdetére ugrok vissza, bemutatom hogyan is alakult ki, maga az az alműfaj, hogy pszichológiai horror, milyen karakterjegyei vannak, beszélek a Dr. Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920) és a Psycho (Psycho, 1960) című úttörő filmekről, végezetül pedig a negyedik, és egyben utolsó részben, filmelemzés gyanánt meg fogok vizsgálni három olyan filmet, amelyről úgy gondolom beleillenek a pszichológiai horror definíciójába. Az említett filmek a Ragyogás (The Shining, 1980), A Babadook (The Babadook, 2014) és az anyám! (mother!, 2017), lennének.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Hitchcock és a suspense
  Dobány, Bence; Pólik, József; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatom fő célja a suspense technikának az ismertetése, átfogó definiálása. Először is Alfred Hitchcock hitvallását és a filmtörténetre kifejtett hatásait ismertetem. Ezután rátérek a suspense technika definiálására, a nézőre gyakorolt hatására és további narrációs formákkal való összehasonlítására. Továbbá ismertetem a thriller és a suspense közötti elengedhetetlen kapocs jellegét, a thriller történeti fejlődését. Végül filmelemzéseken keresztül bemutatom a feszültségkeltés klasszikus, hitchcocki alkalmazását.