Egy növénytermesztő családi gazdaság ökonómiai elemzése

Dátum
Szerzők
Novák, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatban bevezetésként a növénytermesztés helyzetét ismertettem, majd a vizsgált gazdaságnál termesztett növények (búza, kukorica, őszi árpa, napraforgó, repce) piacait világ, EU-s és nemzetgazdasági szinten. A saját eredményeimben a gazdaságot röviden bemutattam, továbbá a növények költség-haszon elemzését végeztem el, ezáltal meg tudtam állapítani az egész gazdaságra vonatkoztatva a jövedelem alakulását. Ahhoz, hogy a fejlesztések és tartalékképzés pénzügyi forrásait meg tudjam határozni, pénzforgalmi tervet kellett készítenem 5 éves intervallumra. A megkapott eredmények alapján pedig egy fejlesztési tervet készítettem el. Az értékelés lényege a viszonyítás, ezért az eredményeimet mindig valamilyen kontraszttal szembe állítottam. A költség-haszon elemzés értékeit intenzív technológiához és országos adatokhoz (AKI Tesztüzemi adatok) hasonlítottam, míg a pénzforgalmi tervet egy pesszimista és egy optimista modellhez. Az összehasonlítás révén könnyebben fel tudtam mérni az elemzett gazdaság milyen fejlettségi szinten van.
Leírás
Kulcsszavak
növénytermesztés, szántóföld, családi gazdaság, ökonómiai elemzés
Forrás