Oroszország külkereskedelme az USA, Kína és az Európai Unió viszonylatában

Dátum
Szerzők
Nagy, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Szovjetunió felbomlása óta Oroszország a világ számos más geopolitikai és gazdasági szereplőjéhez hasonlóan jelentős változásokon ment keresztül. A 21. század elején számos új kihívással néz szembe, újraépíti gazdasági erejét, erősíteni kívánja a nemzeti öntudatot és erős globális hatalmi pozíciót kíván kialakítani. Ilyen környezetben fontos vizsgálni az ország bel,- és külpolitikai jellemzőit, céljait, stratégiáját, melyek lesznek a közeljövőben az orosz külpolitika és gazdasági külkapcsolatok legfőbb vezérelvei, jellemzem gazdaságának fő mozgatórugóit, mert az orosz állam fontos külpolitikai szereplőként jelentős hatással van és lehet a világ jövőbeli folyamataira. Oroszországot számomra érdekessé tette, hogy a számos állam mellett, melyek hozzá hasonlóan kevésbé szorítkoznak a demokratikus keretek között való működésre, tisztában van katonai, külpolitikai erejével, befolyásolási képességeivel és a geopolitikában vezető szerepre törekszik. A vele együttműködni kényszerülő és kívánó államok számára pedig fejfájást okozhat megtalálni a közös hangot egy olyan hatalommal, mely az ő politikai berendezkedésükhöz képest jelentősen másképp működik. A jelenlegi külpolitikai és külkereskedelmi együttműködések feltérképezéséhez és a jövőbeli lehetséges irányvonalak megfogalmazásához három fő kapcsolatrendszert jelöltem ki, melyek jelentős hatással lehetnek a globális folyamatokra: Oroszországnak az USA-val, Kínával és az Európai Unióval való együttműködési formáit.
Leírás
Kulcsszavak
Oroszország, külkereskedelem
Forrás