Gyakori grammatikai szerkezetek a reklámszövegben

Dátum
Szerzők
Harcza-Hancza, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban orosz nyelvű kozmetikai reklámokat vizsgáltam, amely vizsgálat során főképpen 3 gyakori nyelvtani szerkezettel találkoztam. Ezeket dolgoztam fel a reklámok segítségével. Mindemellett a reklámszövegek vagy bármilyen más szövegek fordítási technikájával illetve nehézségeivel is foglalkoztam a záródolgozatom megírása során. A dolgozatomban egy kis áttekintés található a reklámok világából, majd ezt követően az általam vizsgált nyelvtani szerkezetekkel foglalkoztam. A szakdolgozatom végén a fordítási gyakorlatokat elemeztem Klaudy Kinga kutatónő forrása alapján. Végül az elemzés során megfigyelt tényeket összegeztem, és arra a következtetésre jutottam, hogy ezeket a szerkezetek a minden napi használatban másképpen használjuk, mint a reklámok szerkesztői.
Leírás
Kulcsszavak
kozmetika, orosz nyelvű reklámok, felszólító mód, tagadás
Forrás