Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark turizmusa

Dátum
Szerzők
Kovács, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a kulturális turizmust vizsgáltam, ezen belül is a magyar kulturális turizmus szerepét próbáltam vizsgálni. Dolgozatom középpontjában az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és annak turizmusa áll. A desztináció történelmének és kulturális értékeinek feltérképezése mellett primer és szekunder kutatásokkal igyekeztem feltárni a turisták megítélését és a fejlesztések hatását a térségre.
Leírás
Kulcsszavak
kulturális turizmus, Ópusztaszeri Nemztei Történeti Emlékpark
Forrás