A könyvtári tájékoztatás története

Dátum
2007-02-19T09:37:58Z
Szerzők
Tormáné Takács, Tímea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban megpróbáltam bemutatni a könyvtári tájékoztatás történetét a kezdetektől napjainkig. A rögös kezdés több száz éven keresztül tartott és a fejlődés lassú és nagyon kicsi volt, azonban az utolsó 10-15 év hatalmas fejlődést hozott ezen a területen. A szolgáltatás kiteljesedését nemcsak a magyar, hanem a fejlettebb külföldi példákkal is megpróbáltam bemutatni, hiszen számunkra az még a jövő. Az Interneten keresztül történő információszolgáltatás a magyar könyvtárak többsége számára még nem kiteljesedett szolgáltatástípus, de remélem, hogy néhány éven belül nálunk is széles körben elterjed, a könyvtárak, valamint felhasználóik egyaránt felismerik az ebben rejlő rendkívüli lehetőségeket. Azt próbáltam megvilágítani, hogy az információszolgáltatásnak ez a típusa, amelynek rendkívül sok változata létezik, milyen hasznos az Internet felhasználói számára, és mennyi tapasztalathoz tudja juttatni az ebben részt vevő könyvtárosokat. Mindkét oldalról felmérhetetlen haszonnal jár egy ilyen típusú szolgáltatás, egyrészt a felhasználóknak, akik megkapják az általuk igényelt információkat, másrészt pedig a szolgáltatás mögött álló intézmények és dolgozóik számára, akik ezáltal óriási erkölcsi tőkét és tapasztalatot szereznek, ami hosszú távon a könyvtárak társadalmi presztízsének megerősödéséhez vezet. Az a néhány magyar könyvtár, amely felfedezte a kapcsolatfelvétel új formáját, illetve a Magyar Elektronikus Könyvtár keretein belül létező MIT-HOL szolgáltatás jó úton jár és a jövőben várható, hogy igénybevételük jelentősen megnő. A szolgáltatásokat tovább kell tehát fejleszteni, és ehhez, úgy hiszem, jó példával szolgálnak az ismertetett külföldi kezdeményezések. Szakmánk az utóbbi években átalakult, hagyományos ismereteinket megtartva és felhasználva új területeken kell jártasságot szereznünk – egy olyan információs dzsungelben kell eligazodnunk, ahol rajtunk kívül mások is pályáznak a navigátori feladatokra. A ma tájékoztató könyvtárosa nem lehet meg az Internet nyújtotta információs lehetőségek nélkül, folyamatos tanulásra, ismeretszerzésre készteti az egyre gyorsabban megújuló technika. Ha sikerül ennek ritmusát felvennünk, mi lehetünk a jövő Internet-navigátorai, az információs szakma urai.
Leírás
Kulcsszavak
internet, tájékoztatás, adatbázisok, könyvtártörténet
Forrás