A pszichológia a marketingben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban a marketingben felhasznált pszichológiai eszközöket tárgyaltam. Kitértem a manipulálásra felhasznált technikákra. Ezek etikusságára. Vizsgáltam a fogyasztók véleményét a marketingeszközökről.

Leírás
Kulcsszavak
marketing, pszichológia, manipuláció
Forrás