Párkapcsolatok jutalmazási mintázat és elégedettség vizsgálata

dc.contributor.advisorMolnárné Kovács, Judit
dc.contributor.authorGreskó, Martina
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2017-04-30T15:41:17Z
dc.date.available2017-04-30T15:41:17Z
dc.date.created2017-04-04
dc.description.abstractDolgozatom a szerelmi párkapcsolatokban jellemző jutalmazási mintázatok és az ezzel kapcsolatban álló elégedettség vizsgálatára irányult a nemre és elköteleződésre vonatkozó különös tekintettel. A korai, a méltányosság-igazságosság normáinak fontosságát hangsúlyozó elméletekkel szemben, tanulmányom az elmúlt évtizedekben népszerűvé vált elgondoláson alapszik, miszerint a jutalmak jobb bejóslói a kapcsolati elégedettségnek, mint maga a méltányosság. Így online kérdőíves módszer segítségével 20-30 év közötti fiatal, párkapcsolatban élő egyének körében öt hipotézis helytállóságát vizsgáltam a jutalmazás témájával kapcsolatban. Első feltételezésem értelmében, azt vizsgáltam, hogy a nagyobb kapcsolati elköteleződéssel jellemezhető párok tagjai intenzívebb cseretevékenységet fojtatnak, mint a kevésbé elkötelezett társaik. Második hipotézisem azt az elképzelést tesztelte, miszerint az időszakosan jelentkező aluljutalmazásra az elkötelezett kapcsolatban élő egyének türelmesebb reakciót mutatnak, mint a nem elkötelezettek. Harmadik feltevésem célja az volt, hogy kiderítsem, vajon tényleg eltérő tényezők befolyásolják-e a nők és férfiak párkapcsolattal való elégedettségét. Negyedik kérdésfelvetésemben, - mely az elköteleződés jutalmazásra gyakorolt hatását hangsúlyozza-, azt állítottam, hogy nagyobb nemi különbségek találhatóak a kevésbé elkötelezett egyének jutalmazási mintázataiban, illetve aluljutalmazottsági érzékenységében, mint a jobban elkötelezettek személyek esetén. Utolsó hipotézisem vizsgálatakor arra törekedtem, hogy bebizonyítsam, hogy különbségek találhatóak a hagyományos és modern nemi szerep ideológiákat képviselő egyének jutalmazási gyakorlatában.hu_HU
dc.description.correctorhbk
dc.description.coursepszichológiahu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent71hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/238778
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectpárkapcsolathu_HU
dc.subjectjutalmazás
dc.subjectméltányosság
dc.subjectelégedettség
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Pszichológiahu_HU
dc.titlePárkapcsolatok jutalmazási mintázat és elégedettség vizsgálatahu_HU
dc.title.subtitleA hipoaktív szexuális vágy zavar, a szexuális szorongás és az önértékelés vizsgálata pre-, és posztmenopauzás nők körébenhu_HU
dc.title.subtitleA halogató magatartás vizsgálata egyetemistáknál, összefüggésben a célorientációval és az énhatékonysággalhu_HU
dc.title.subtitleAz emlékezeti és álomfelidézési képesség vizsgálata poszttraumás stressz zavarban szenvedő katonáknálhu_HU
Fájlok