A tetétleni iskola könyvtárának története és az iskola jelenlegi pedagógiai tevékenysége könyvtári támogatása

Dátum
2006-08-01T12:41:19Z
Szerzők
Papp, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen dolgozatomban, az iskolai könyvtár volt könyvtárosaként azt a kérdést járom körül, mennyire alkalmas a tetétleni iskolai könyvtár szerepének teljesítésére, mit tesz, mit tehetne annak érdekében, hogy be tudja tölteni (immár a községi könyvtárral egybeolvadva) a falu kulturális központjának szerepét.Dolgozatom második felében az adott könyvtár könyvtárpedagógiai tevékenységéről igyekszem áttekintő képet adni. Ismertetem a könyvtár tárgyi, személyi feltételeit, gyűjteményét, szolgáltatásait, s hogy mindezek mennyire felelnek meg az érvényben levő jogszabályoknak, rendeleteknek. Tanulmányozom az iskolai könyvtár szerepét az iskola pedagógiai tevékenységében, majd az iskolai könyvtárak funkcióit szem előtt tartva az vizsgálom, hogy jelen könyvtár ezeket hogyan teljesíti. Végül mindezek tükrében megpróbálok összefoglalást adni arról, hogy az iskola érvényben levő pedagógiai programja hogyan támogatja a könyvtárt, illetve maga a könyvtár mit tesz/ tehet az iskola pedagógiai programjának megvalósításáért.
Leírás
Kulcsszavak
iskolai könyvtárak, Tetétlen, könyvtárpedagógia, könyvtártörténet
Forrás