Értékesítés a felszámolási eljárásban és az ezzel kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdések

Dátum
Szerzők
Szabó, Ferenc
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a felszámolási eljárásban történő értékesítés során felmerülő gyakorlati kérdésekkel és problémákkal foglalkoztam. Munkámban többek között kitértem arra, hogy a felszámolási eljárásban pályázaton vagy árverésen történő tulajdonjogszerzés nem minősül eredeti szerzésmódnak. Az elektronikus értékesítés, azaz az EÉR kapcsán elmondhatjuk, hogy s felszámolási eljárással kapcsolatos rendszerek esetében nagy mértékben megvalósult az a törekvés, hogy az adatok elérhetőek legyenek más rendszerek számára, valamint az ügyféladatokat csak egy alkalommal legyen szükséges megadni.
Leírás
Kulcsszavak
felszámolási eljárás, értékesítés
Forrás