Oktatóprogram készítése a valószínűség középiskolai oktatására

Dátum
Szerzők
Müller, Róbert
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom célja, hogy a középiskolai tanulók számára egy olyan webes portált biztosítsak, amely támogatást nyújt a középiskolai hallgatók számára a középiskolai matematikai valószínűségszámítás témakörének jobb megértéséhez. A portál kialakításának elsődleges szempontja, hogy az elméleti tudás megszerzését biztosítsa. A másodlagos szempont az elméleti anyag szemléltetése gyakorlati feladatok megoldásával. Végezetül pedig a feladatok megvalósítása egy adott időkereten belül, ezzel „szimulálva” egy valós számonkérést vagy akár egy témazáró dolgozatot. Ennek megfelelően a valószínűségszámítás témaköre kisebb fejezetekre lettek bontva a könnyebb megérthetőség érdekében, ezáltal elősegítve a valószínűségszámítás témakörének részletes megismerését. Ehhez biztosít egy tanulási platformot, amely az érdeklődő számára lehetőséget biztosít az online oktatási segédanyag használatára. A portál a valószínűségszámítás témakörét dolgozza fel, elsősorban a középiskolai korosztályt megcélozva.
Leírás
Kulcsszavak
Oktatóprogram, Valószínűségszámítás, Távoktatás
Forrás