Ünnepkör az óvoda életében, bábjáték a dramatikus népszokásokban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat célja az volt, hogy átfogó képet nyújtsak arról, hogyan jelenik meg a hagyományőrzés az óvodás korú gyermekek mindennapjaiban. Az elméleti részben a szakirodalmak segítségével megismertettem az ünnepek csoportosítását és azok jelentőségét, azt, hogy az óvodában mit és hogyan ünnepelnek. Bemutattam a népszokások jelentését, és részleteztem, hogy milyen jeles napok tartoznak az egyes ünnepkörökhöz, valamint hogy ezek közül melyek jelennek meg az óvodai életben. Kutatásom során a farsangi ünnep megtartásáról végeztem helyzetfelmérést három helyen egy óvodai csoportban, egy néptánc együttesben és egy bábszínházban.

Leírás
Kulcsszavak
népszokások, farsang, bábjáték
Forrás