Incorporating Blended Learning in Teaching English for Specific Purposes

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
As a result of the prevalent use of the Internet, teaching foreign languages can get a new perspective. This paper presents how teachers can incorporate the Internet in teaching English for specific purposes. First, a brief historical background of language learning methods is given, and then the focus shifts to a newlanguage learning project applying blended learning at the University of Debrecen. The paper also shows how traditional classroom activities can be combined with online methods to make language learning more enjoyable.
Az informatika és az Internet alkalmazása új perspektívát nyit meg az idegen nyelvek oktatása terén. A tanulmány célja, hogy bemutassa, hogyan lehet az internetet hatékonyan alkalmazni a szaknyelvoktatásban. A nyelvoktatási módszerek történetének rövid áttekintése után ismertetjük azt a blended learning módszerre épülő nyelvoktatási projektet, amely a Debreceni Egyetemen folyik. Megvizsgáljuk továbbá, hogy az információs technika és a tantermi oktatáskombinációjával miként válik érdekessé és inspirálóvá a nyelvtanulás folyamata.
Kulcsszavak
language learning methods, blended learning, Internet, ESP, company success, nyelvoktatási módszerek, blended learning, Internet, szaknyelv, szervezeti sikeresség
Forrás
Gyűjtemények