Az evészavarok vizsgálata saját készítésű fotók, mint projekciós felületek által

Dátum
Szerzők
Tavaszi, Alexa
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatás célja, hogy a vizsgálati személyek által szabadon készített fényképek - melyekkel saját hangulatukat/állapotukat próbálják kifejezni - projektív ingeranyagként való felhasználhatóságát vizsgáljuk klinikai és egészséges csoportokban. A hosszútávú cél, hogy kidolgozzuk, hogyan használhatók fel a fényképek a klinikai pszichodiagnosztikában és a terápiás állapotkövetésben. Ennek a dolgozatnak a fókuszában az áll, hogy szignifikáns különbségeket találjak az evészavarra utaló jeleket mutató és a kontrollcsoport képei között: van-e különbség a két csoport által készített fényképek között, és ha igen, miben jelenik meg ez a különbség.
Leírás
Kulcsszavak
evészavar, projekció, fényképek, pszichodiagnosztika
Forrás