Neveléssel kapcsolatos stressz és megküzdés vizsgálata autista gyermeket nevelő szülők körében

Dátum
Szerzők
Hortsin, Fanni Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásom célja annak feltérképezése, hogy milyen kapcsolat van az észlelt társas támasz, a szülői stressz és a megküzdés közt autista gyermekeket nevelő szülők esetén. Kutatásommal szeretnék támpontokat kapni az autista gyermekeket nevelő szülők számára nyújtható pszichológiai tanácsadáshoz.
Leírás
Kulcsszavak
autizmus, társas támasz, szülői stressz, megküzdés
Forrás