A gyermek- és fiatalkori bűnözés egyes aspektusai

Dátum
2009-01-28T11:55:56Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomat a gyermek-, és fiatalkori bűnözés kriminológia dogmatikájában való elhelyezkedésével kezdem, majd a történeti áttekintés segítségével elemzem, hogy a régebbi magyar szabályozás hogyan lépett fel e jelenség ellen, ezek mennyire voltak hatékonyak, és mely megoldások alkalmazhatóak ma is. Külön – külön elemzem a gyermekkori bűnözést és a fiatalkori bűnözést, megemlítem a hatályos szabályozást és a Btk. várható módosításait. A nemzetközi kitekintés során más országok helyzetét is bemutatom a fiatalkori bűnözés mértéke alapján, illetve hazai statisztikákat is bemutatok. Kiemelkedő pontja a dolgozatnak a büntethetőségi korhatár megváltoztatásának kérdésköre.A legrészletesebben a bűnözéshez vezető okokat részleteztem. Foglalkozom a gyermekvédelemmel, a büntetőeljárás hatékonnyá tételével, és egyéb megoldási lehetőségekkel.

Leírás
Kulcsszavak
gyermekbűnözés, fiatalkori bűnözés, makrostrukturális okok, mikrostrukturális okok
Forrás