Di- és tripeptidek oldallánc hatása réz(II)-komplexek redoxi sajátságaiban

Dátum
2012-05-09T10:27:04Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Di- és tripeptidek réz(II)-komplexeinek ciklikus voltammetriás vizsgálata. A kapott voltammogramok alapján meghatározható az egyes komplexek formálpotenciál értéke, mely arányos a redukálhatósággal. A negatívabb formálpotenciál nehezebb redukálhatóságot eredményez. A vizsgálatok lebonyolítására higanyelektródot használtunk, mely lehetőséget biztosít a negatív potenciál tartomány vizsgálatára. Ezek alapján megállapítható, hogy az egy ligandum koordinálódása esetén négy hatása van a koordinálódó oldalláncnak.

Leírás
Kulcsszavak
ciklikus voltammetria, peptidek
Forrás