Online vásárlási szokások Magyarországon a COVID-19 alatt

Dátum
Szerzők
Ritli, Márk
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája az online kereskedelem, azon belül az elektronikus kereskedelemben kialakult fogyasztói attitűdök és vásárlási szokások Magyarországon, valamint ezen tényezők megváltozása a COVID-19 következtében. Szakdolgozatom célja, hogy bemutassam miként volt hatással a magyarországi fogyasztókra ez az egész világot érintő pandémia. A dolgozatomban szekunder és primer kutatást végeztem. A primer kutatásom kérdőíves megkérdezés segítségével készítettem el.
Leírás
Kulcsszavak
Covid-19, E-kereskedelem
Forrás