Cseresznyefajták intenzív termesztésre való alkalmasságának összehasonlító vizsgálata

Absztrakt
A cseresznyetermesztésben a legnagyobb kihívást a kiváló gyümölcsminőség megteremtése mellett a kisméretű, intenzív koronaformák alkalmazása jelenti. A külföldön bevált mérsékeltebb növekedésű alanyok nagyobb hányada sajnos nem biztosít megfelelő mértékű fa-méretcsökkentést, emellett sok közöttük aszály és / vagy fagyérzékeny, és sok esetben a nemes fajtákkal kompatibilitási problémák is adódhatnak. Esetenként gyors elöregedést, regeneráció csökkenést okoznak, ezért fontosnak tartjuk a hagyományos erős növekedésű alanyok alkalmazásával az intenzitásnövelés összefüggéseinek vizsgálatát. A tapasztalatok szerint, az erős növekedésű alanyok esetében lényegesen jobb a regeneráció (termőrész megújulás, új növedékek képződésének gyakorisága), mint a gyengébb növekedésű alanyoknál. A Pallagi Kertészeti Kísérleti telepen 2000 - 2006. között sajmeggy (Prunus mahaleb) alanyú, 4 x 1 m térállású, füzérorsó koronaformájú ültetvényben 20 cseresznyefajtát és -hibridet vizsgáltunk. Fő célkitűzésünk volt az intenzív termesztésre alkalmas fajták, illetve azon fajtatulajdonságok meghatározása, amelyek lehetővé teszik a rendszeresen nagy, jó minőségű termések biztosítását, valamint a fák hosszú távon történő térben, ill. kézbentartását. Apart from producing excellent quality, the greatest challenge in sweet cherry production is to achieve a small, dense crown size. Most of the rootstocks which are used in other countries to produce moderate growth do not reduce size enough in Hungary. Furthermore, many of these rootstocks are sensitive to drought and/or frost and, in many cases, there are compatibility problems with the grafted cultivars in Hungary. In some cases, practical experience with dwarf rootstocks has shown that senescence is rapid and regeneration ability is reduced. Therefore we pass for important examination the relationship between increasing intensity and applying traditional, strong growth rootstocks. According to previous experience, rootstocks with strong growth have significantly better regeneration ability (for example of the productive parts, frequency of new branch formation) at maturity than rootstocks with weaker growth. At the research station of the University of Debrecen in Pallag, we examined 20 sweet cherry cultivars and hybrids on Prunus mahaleb rootstock, in a 4m x 1m spacing pattern, on string spindle crown form, between 2000 and 2006. Our main aims were to identify those cultvars and characteristics that assure a consistently large and good quality crop over a long period to keep the trees in space and in hand.
Leírás
Kulcsszavak
cseresznye, sweet cherry, termesztéstechnológia, production technology
Forrás