A COVID-19 hatása a vendéglátásra

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájának a COVID-19 vírusnak a vendéglátásra gyakorolt hatását választottam, mert ez az egyik olyan ágazat, amelyet nagymértékben érintett a világjárvány. Először a szolgáltatásokról szeretnék egy átfogó képet adni, bemutatom a különböző formáit, illetve sajátosságait. Mivel a vendéglátás is a szolgáltatások közé tartozik, így ezután ezt a témát járom körbe a különböző szakirodalmak segítségével. Ezt követően a vendéglátás, mint szolgáltatás jelentőségét mutatom be: milyen szerepet tölt be az emberek életében a világ különböző országaiban. Külön figyelmet fordítok a magyar vendéglátásra, ezen belül pedig Hajdúszoboszlóra. Az alkalmazott kutatási módszerem a mélyinterjú. A több hajdúszoboszlói vendéglátóhely tulajdonossal készített mélyinterjúim során megismerhetjük a fő profiljukat, illetve a járvány rájuk gyakorolt hatását, valamint, hogy milyen innovatív ötletekkel álltak elő.

Leírás
Kulcsszavak
covid, koronavírus, vendéglátás
Forrás