Hallgatói dolgozatok (Közgazdaságtan és Világgazdaságtan Intézet)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 20 (Összesen 341)
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Közlekedési hálózat az Európai Unióban
  Hajdu , Kata; Tőkés, Tibor; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Dolgozatomban az Európai Uniót átszelő Transzeurópai hálózatokról írok elsősorban. Ismertetem, ezek alapjait egészen a Római szerződéstől a Maastrichti szerződésen keresztül egészen napjainkig. Az első nagy fejeztben bemutattom a Transzeuópai hálózatok egyes folyosóit és az ennek az előzményeként létre jött Páneurópai hálózatokat. Ismertettem még a szakdolgozatomban, hogy az előző mondatban említett hálózatok miként érintik Magyarországot. A kutatási részemben Magyarország közlekedési infrastuktúrájának fejlettségét vizsgáltam. Összehasonlítottam a szomszédos Európai Uniós országokkal és összevetettem az egyes közlekedési módok fejlettségét különböző években.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Multinacionális vállalatok növekedési stratégiája
  Dankó, Péter; Csapóné Riskó, Tünde; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Kutatásom során arra a kérdésre igyekeztem választ találni, hogy a globalizált világunkban, nemzetközi környezetben sikeresen működő gazdasági vállalatok hogyan jutottak el az aktuálisan vezető szerepükbe. A növekvő méreteket öltő nemzetköziesedés fejlődésének, jellemzőinek, különböző formáinak, valamint a globális vállalatok működésének, stratégiai választásainak elemzése. Egy regionális nagyvállalat, mint a Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. (MOL), amely Közép-Európa egyik legjelentősebb olajipari vállalata, milyen működési formájának és vállalati struktúrájának, illetve piacra lépési és gazdaságfejlődési stratégiájának vizsgálata egy globális nagyvállalat, az Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) struktúrájával, stratégiájával és globális jelenlétével összevetésben. A globalizáció történetének, okainak és irányzatainak és a nemzetközi vállalatok típusainak bemutatása. A nemzetközi piacra lépés 6 fő módszerének bemutatása a vizsgált vállalatokon keresztül. A nemzetközi vállalatok társadalmi felelősségvállalalásának (CSR) és a fenntartható működés elméletének feldolgozása és gyakorlati példákon keresztüli bemutatása az AB InBev és a MOL eseteivel.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A kétarcú India urbanizációs kihívásai
  Gyarmati, Nóra; Márkus, Ádám; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A szakdolgozatom India városodásának alakulását járja körbe. A célom az volt, hogy minél közelebbről megismerhessem az ország lassú urbanizációjának okait, következményeit. Fejlődő, ugyanakkor hatalmas népességű nemzetként világra gyakorolt hatása kulcsfontosságú. Megvizsgálom többek között India múltját, különösen a brit uralom és a függetlenség után kialakult gazdaságát, vallását és városodáshoz való hozzáállását. Dolgozatomat a nemzetközi szervezetek statisztikái, az indiai népszámlálás, valamint a területen tevékenykedő közgazdászok kutatásai segítették.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Fenntartható fogyasztás - A fenntartható élelmiszerfogyasztás jelene és jövője
  Papp , Csenge; Bauerné Gáthy, Andrea; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A szakdolgozatomban bemutatom a fenntartható fogyasztást és a fenntartható jövő kilátásait. Röviden ismertetem a kialakulását, céljait és a felé irányuló törekvéseket, majd bemutatom a hazai fogyasztási és hulladékkezelési trendeket. Legfőképp az emberek fenntarthatóság iránti hajlandóságát vizsgálom.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Árszabályozás: érvek és ellenérvek
  Zöldesi, József; Czeglédi, Pál; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Az árszabályozás története hosszú időkre nyúlik vissza. A dolgozat először közgazdaságtani aspektusból fejti ki a közvetlen és közvetett hatásait a témának. Ezt követően azonban felmerülhet a kérdés, hogy számos (negatív) hatása ellenére mégis miért kerül újra és újra alkalmazásra? A kormányzatok milyen átváltásokkal szembesülnek, amiért mégis használják ezt a regulációt? A dolgozat célja, hogy összegezze és elemezze a legfőbb az árszabályozás mellett, illetve ellen szóló érveket. Kifejteni, hogy gazdaságilag miért káros és ismertetni azokat a (nem gazdasági) érveket, amelyek arra csábítják a kormányzatokat, hogy ismét alkalmazzák ezt a jellegű regulációt.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Vezetői kompetenciák a munkavállalói elvárások tükrében
  Toma, Tímea; Katonáné Kovács, Judit; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Ma már egyértelműen látható az üzleti világban, hogy a korábbi, hagyományosnak nevezhető vezetési stílusok és megoldások nem mindig megfelelőek a különböző munkahelyi szervezetek előtt álló, főleg az elmúlt pár év során jelentkező új kihívások kezelésére és menedzselésére. A gyors, folyamatos és akár felforgató változások és a megváltozott munkavállalói elvárások a vállalatokat arra sarkallják, hogy a poroszos szemléletű és sok esetben nem hatékony, diktáló irányítási és vezetési módszerek helyett támogató, asszertív, motiváló, a beosztott működésére és segítésére fókuszáló vezetői stílusra térjenek át. Ennek eredményeként sok cégnek követendő út lehet egy coaching szemléletű vezetői modell adaptálása. A coaching szemléletű vezetés igazi átalakulást, transzformációt hozhat mind a csapat, mind az egyén szintjén, és így jelentős pozitív hozadéka lehet a teljes szervezet számára, függetlenül annak méretétől, működési területétől. A ma vezetőinek folyamatos önfejlesztésen keresztül, a csapatát felhatalmazó attitűddel közösen, egymáshoz és a külső környezethez való alkalmazkodáson át vezet az út, ahhoz, hogy a kihívásokra megfelelően reagáló, tudatosan működő, modern vezetővé válhassanak.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az euró elemzése, hatásai
  Puzsár, Előd István; Nádasi, Levente; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Az euró magyarország számára egy kulcsfontosságú deviza, amelynek bevezetése kötelessége lesz, és így az euró bevezetése mindörökre aktuális téma marad a magyar közgazdászok körében. A szakdolgozatomban részletes elemzésre kerülnek az euróval kapcsolatos lehetséges előnyök és hátrányok. Az eurózóna válságállóságának vizsgálata is a fókuszban szerepel, és ezen elemzéseket empirikus adatokon keresztül is alátámasztjuk. Magyarországot is több szempontból vizsgáljuk, beleértve az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumoknak való megfelelést, valamint azt, hogy milyen készenlét áll fen az euró beveztésére. A konkluzió és a válaszok, amelyeket a szakdolgozat végén találunkkulcsfontosságúak lesznek az euró bevezetésének szempontjából.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Japán makrogazdasági elemzése különböző közgazdasági paradigmák alapján
  Arany, Márió; Nádasi, Levente Sándor; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Szakdolgozatom témája Japán gazdasága, mint a kelet-ázsiai blokk egyik legjelentősebb szereplőjének makrogazdasági elemzése. Szakdolgozatom szakirodalom feldolgozás fejezetének kezdetén feltárom és kronológiai sorrendbe szedem azokat a múltban uralkodó közgazdasági eszmerendszereket, melyek egykoron útmutatásként szolgáltak a nemzetgazdasági döntéshozóknak és melyekre alapozva a jelen gazdaságpolitikai döntései is megszületnek. Beazonosítom azon fiskális és monetáris eszközöket, melyekkel a nemzetek gazdasági szakemberei rendelkezhetnek makrogazdasági céljaik eléréséhez. Ezt követően feldolgozom Japán gazdaságtörténeti fejlődését a második világháborút követően napjainkig. Célom egy olyan komplex makrogazdasági elemzés elvégzése, amely kellő körültekintéssel feltárja azon összetett, egymással szorosan kapcsolódó gazdasági, valamint társadalmi folyamatokat, melyek fundamentálisan meghatározzák Japán gazdaságának múltját, jelenét és jövőjét. Ezt követően meghatározom azokat a gazdaságpolitikai döntéseket, melyek rendkívül eltértek a főáramú közgazdasági paradigmáktól és amelyek széles körű alkalmazása a jelenkor problémáira is reflektálhatnak.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  2023-as U17-es női röplabda Európa-Bajnokság Békéscsabára gyakorolt hatása
  Szabó, Dóra; Erdey, László; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A szakdolgozatom összefoglalja a 2023-ban megrendezett U17-es női röplabda Európa-Bajnokság gazdasági, illetve társadalmi hatását Békéscsabára nézve. A dolgozatom során megvizsgálom, hogy milyen szinten hatott a sportesemény gazdaságilag a városra, illetve, hogy milyen társadalmi hatásokat generált. Mivel maga a sport adja a szakdolgozatom alap témáját, így úgy gondoltam, hogy ez egy megfelelő kezdés lenne a dolgozatom számára, így bemutatom a sport kialakulását, majd áttérek a sport társadalmi aspektusaira, illetve részletezem három általam választott sportágban a világ-és Európa-Bajnokságok kialakulását. Kitérek a sportesemények általános hatásaira, melyek a gazdasági, társadalmi, valamint a környezeti hatásokat takarja. Ez után áttérek a sportesemények szervezésére, valamint a kiadásokra és bevételekre. Mindezek után következik a dolgozatom fő témája, vagyis hogy miként hatott Békéscsabára az említett Európa-Bajnokság. Megvizsgálom a vendégéjszakákat, a marketing munkálatokat, valamint a kiadásokat és a bevételeket. A szakdolgozatomat egy SWOT analízissel zárom, melyben megvizsgálom a dolgozatom témájául szolgáló sporteseményt.
 • TételEmbargó alatt
  Az Európai Unió kis és középvállalkozásokra vonatkozó forrásainak felhasználása és bemutatása az Adytum Kft. példáján
  Tóth, Benedek; Tőkés, Tibor; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Egy olyan témát dolgoztam fel a szakdolgozatom során, amit a nagytöbbség tabuként kezel Magyarországon. Mégpedig egy olyan magyar vállalat példáját vettem, ami a hamvasztásos temetésekkel foglalkozik és az ország több részén üzemeltet krematóriumot. A dolgozatom fő célkitűzése az Európai Uniós pályázatok bemutatása, felhasználása és hasznosságának elemzése volt az Adytum cégcsoport példáján és a kkv szektorra kiterjesztve. A céggel szorosan együttműködve sikerült az összes nyertes pályázatot kielemezni és ezután azokból következtetést, konklúziót levonni.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A Dél-Kaukázus országai és kapcsolatrendszerük az Európai Unióval
  Békési, Zoltán; Tőkés, Tibor; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Munkámban megvizsgáltam egy sokak által figyelmen kívül hagyott régiót, a Dél-Kaukázust, és a területén található országok kapcsolatait az Európai Unió szervezetével. A dolgozat alapvető történelmi és gazdasági szegmens után kitér arra, hogy milyen egyezmények kerültek megkötésre a két fél között, és hogy mit tekinthetünk az országok "végső céljainak" az Uniós kapcsolatok terén. A dolgozat felvet a kapcsolatokra gazdasági és politikai okokat, de ellenérveket is. Elemzésemet alapvető történelmi és földrajzi szakirodalmon kívül a régió elmúlt 20 évében történt legnagyobb történéseire, a jelenlegi politikai helyzetre, friss hírekre, közvéleménykutatásokra, és hivatalos Európai Unió által kiadott publikációkra alapoztam. Általános okok mellett kitértem a három ország egyedi problémáira, és akadályaira is, amelyek szintén változatosak. A dolgozatot szcenárióelemzéssel zárom, ahol a "lehetséges-e az Európai Uniós tagság belátható időn belül" kérdésre is válaszoltam, és kitérek az általam lehetségesnek tartott régió jövőjére.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A családbarát munkahelyek szerepe a munka-magánélet egyensúlyban
  Szkupi, Ildikó; Kőmíves, Péter Miklós; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Szakdolgozatomban napjaink egyik meghatározó karriertényezőjét, a munka és magánélet egyensúlyát vizsgálom. A dolgozat központi kérdésköre, hogy ezen karriertényező kialakításához hogyan járulhat hozzá egy vállalat, mint munkáltató. A szekunder kutatásomban a hazai családtámogatási rendszer jogtörténetének áttekintését és a jelenlegi helyzet ismertetését követően kitértem a munka-magánélet egyensúly kérdésének aktualitására, illetve családbarát munkahely pályázatokat és a címet elnyert vállalatok közös sajátosságait mutattam be. Primer kutatásként kérdőíves felmérést végeztem, amelynek segítségével egy nem reprezentatív mintán keresztül vizsgáltam a családbarát munkahely pályázatok ismeretségét, a családbarát munkahelyi megoldások iránti igényt, a munka-magánélet egyensúlyhoz, mint nem anyagi ösztönzőhöz kötődő attitűdöket. A szakdolgozat célja, hogy rávilágítson, egy vállalat javíthatja a munkavállalók életminőségét a vizsgált tényezők kialkalmazásával, a kölcsönös együttműködés és hatékonyságnövelés mellett.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Interdiszciplináris elemzés a presztízs szerepének megértésében
  Mazsu, Réka; Abuczki, Marianna; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A szakdolgozatom témája a presztízs. Munkámban megvizsgáltam a fogalmat, kiterjesztve a szó eredetére és a tudományterületeken belüli jelentéseire. Kiemeltem a presztízs szerepét a gazdaságtudományokban, pszichológiai és szociológiai területeken és a marketingen belül is. A kutatásom során mélyinterjúk segítségével feltérképeztem, hogy mennyire fontos a presztízs az egyének számára illetve, hogyan értelmezik a fogalmat. Emellett luxuscikkek piacát elemeztem Svácjban és Magyarországon. Eredményeim alapján több tényszerű megállapításra jutottam, amelyek elengedhetetlenek a státuszszimbólumok megértéséhez.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Republikanizmus-e a Trumpizmus, avagy hogyan változtatta meg egy televíziós celeb üzletember a világ politikai jobboldalának retorikáját
  Porcsin, Zsombor; Tőkés, Tibor; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Donald Trump elnökké választása az elmúlt évtized legnagyobb volumenű eseménye volt a világpolitika színterén. Elnöksége számos vitát és ellentmondást generált, amelyek jelentős hatással voltak az amerikai politika életre és társadalmi dinamikákra. A new yorki irányítása alatt kormánya számos gazdasági döntést hozott, köztük adóreformokat, illetve kereskedelemháborúkat az elnöknek nem szimpatikus országokkal. Trump stílusa és kommunikációs módszerei az átlagember nagy részének szokatlanok voltak, amelyek sokszor heves reakciókat váltottak ki mind hazájában, mind pedig világszerte. A közvélemény osztottsága hosszú távú hatásokat gyakorolt az amerikai társadalomra és politikára, amelynek a következményeit csak sejteni tudjuk A szakdolgozatom Donald Trump elnökségét, azon belül is a Trumpizmus fogalmát vizsgálja, különös tekintettel a republikánus alapelvekkel való összehasonlításra. A kutatás célja, hogy mélyebb betekintést nyújtson az elnökség idején kialakult politikai paradigmaváltásba, valamint annak hatásaira az amerikai politikai tájképre.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az ingatanpiac és a kapcsolódó preferenciák alakulása a Kádár- korszaktól napjainkig
  Serbán, Alexandra; Szőllős-Tóth , Andrea; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Az ingatlanpiac a gazdaságunk egyik mozgatórugójaként nagyban befolyásolja egy ország teljesítményét. Ez hatással van mindennapjainkra, ezáltal egész életünkre. Az ingatlanpiac változékonysága az elmúlt néhány évtizedben igen nagymértékű volt. A lakáshelyzetet befolyásolta a Kádár- korszak, a rendszerváltás, a nagyvállalatok megjelenése, a gazdasági világválság vagy éppen a lakástámogatási rendszer. Szakdolgozatomban azt vizsgálom meg, hogy az előbb említett események hogyan hatottak az ingatlanpiacra, továbbá az egyéni preferenciákra.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Pénzbeli ellátások rendszere
  Jakó, Valentina; Károlyi, Géza; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Dolgozatom során a társadalombiztosítási rendszeren belül elemeztem a pénzbeli ellátások rendszerét. Ismertettem az egészségbiztosítás kialakulásának történetét, fejlődését, majd a táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj és gyermekgondozási díj legfontosabb tudnivalóit. Ezt követően a rendszer gazdasági és társadalmi hatásait vizsgáltam meg. Nemzetközi kitekintést is tettem, ehhez három fejlett európai országot választottam segítségül, melyek tanulságot hozhatnak a magyar rendszer számára. Ez a rendszer rendkívül fontos szerepet tölt be a társadalmak életében, ezért elengedhetetlen ennek megismerése és megértése. Szakdolgozatom segítségével szeretnék hozzájárulni a pénzbeli ellátás rendszerének mélyebb megismeréséhez.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A magyar nyugdíjrendszer kialakulása és küszöbönálló kihívásai
  Kiss, Kristóf; Törő, Emese Enikő; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A szakdolgozatom során a magyar nyugdíjrendszer történeti áttekintését követően bemutatásra kerül a jelenlegi magyar nyugdíjrendszer működése is. A három pillér ismertetésén keresztül,- mint az állami nyugdíjrendszer, a magánnyugdíjpénztárak és az öngondoskodási formák - áttekintem a magyar nyugellátást szabályozó törvényeket, azoknak az alapelveit és az ellátások típusait is. A jelenlegi rendszer hiányosságaira, problémáira is kitérek, illetve az elmúlt 13 év népesedéspolitikáját is prezentálom, annak intézkedéseivel, illetve eredményeivel együtt. A szintén három pilléres svéd nyugdíjrendszer ismertetésén keresztül rávilágítok a 2003 óta működő rendszer sajátosságaira. Végezetül felvázolom a magyar nyugdíjrendszer elé gördülő hosszab távú akadályokat, melyekre megoldási javaslatokat keresek. A megoldási javaslatok kifejtésével párhuzamosan felvázolom a jövőbeli kilátásokat, lehetőségeket.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A korrupció és a gazdasági fejlődés kapcsolata
  Vonza, Fanni Adrienn; Trón, Zsuzsanna; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Dolgozatom a korrupció és a gazdasági fejlődés kapcsolatát vizsgálta, ezen belül pedig azt, hogy lehet-e olyan országokban fejlődni, ahol a korrupció szintje viszonylag magas. Dolgozatom elején az elengedhetetlen fogalmakat tisztáztam és a szakirodalmat mutattam be. Ezt követően, mivel a gazdasági fejlődés egy összetett tényező, foglalkoztam a bruttó hazai termékkel (növekedéssel), inflációval, közvetlen külföldi tőkebefektetéssel és intézményekkel is, mint a fejlődés összetevői. Ezekhez számos ábrát használtam fel, illetve én is összeállítottam néhányat. Az elemzéshez a korrupció pozitív oldalát is bemutattam, hogy mérleget tudjak vonni, olajozza vagy csikorgatja-e a korrupció a gazdaság kerekeit? Az aktualitások, következtetések és javaslatok a dolgozatomban mind friss híreken alapszanak a világ több pontjáról.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Karbonsemlegesség és karbonkibocsátás ellentételezése.
  Olasz, Dóra; Bauerné Gáthy, Andrea; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Dolgozatomban a karbonkibocsátásról és annak következményéről a klímaváltozásáról írtam. A levegő szennyezését és az üvegházhatású gázok káros hatásának ellentételezését boncolgattam. Korábbi tanulményok eredményeit is bemutattam. Végül saját kutató munkámat elemeztem.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Családtámogatási rendszerek Magyarországon 1990-től napjainkig
  Szabó-Sándorné Kun, Alexandra; Tőkés, Tibor; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A család egy közösség, ahol vérszerinti, házasság által létrejött vagy örökbefogadási kapcsolat van. Mint minden országban Magyarországon is fontos szerepet kap a népesség növelése. A kormányoknak fontos célja a családok és a családalapítás előtt álló fiatalok ösztönzése különböző mértékű és területű támogatások által. A II. világháború után is kiemelt szerepet kapott a családok megsegítése, de igazán a rendszerváltás után kezdett el hangsúlyossá válni. Napjainkra már kimondottan magas támogatásokhoz juthatnak hozzá a magyar állampolgárok. Dolgozatom témája a magyarországi családtámogatási rendszerek vizsgálata a ’90-es évektől napjainkig. Számomra fontos ez a témakör, hiszen jómagam is érintettként tekintek ezekre a lehetőségekre, hiszen 2020-ban megszületett a kislányom és a magyarországi családtámogatási rendszer lehetővé tette, hogy 2021-ben megvegyük az első saját lakásunkat.