A civil szervezetek hatása a „helyben maradásra” kistelepüléseken

Dátum
Szerzők
Nagy, Gyula
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban a civil szervezetek hatását vizsgáltam a kistelepülésen élők helyben maradására. Az utóbbi években egyre jellemzőbb a kistelepülések elöregedése és a lakosság elvándorlása, mindez a csökkenő születésszámokkal hanyatló jövőt vetít a magyar vidék számára. A tendenciát befolyásoló tényezők közül a civil szervezeteket vizsgáltam nevezetesen, hogy van-e hatásuk a civileknek és az aktív közösségi életnek abban, hogy a lakosság hol tervez hosszabbtávon letelepedni. A kutatást online kérdőívvel folytattam le, válaszokat keresve a feltevésemre, hogy bizonyos fokig, érzékelhető hatást találok a helyben történő letelepedésre a civilek irányából. A kérdéseket úgy állítottam össze, hogy kiderüljön hol él jelenleg a kitöltő, milyen korú, nemű és iskolázottságú. Ezek mellett a kötődését is felmértem a településhez és a közösségi élethez. Ebből vontam le azt a következtetést, hogy bár van ilyen hatásuk a civil szervezeteknek, de sokkal jelentősebb tényezők irányítják a lakosság döntéseit a lakhelyválasztás kérdésében.
Leírás
Kulcsszavak
civil szerveztek, kistelepülés, helyben maradás, közösségi élet, elvándorlás
Forrás