Az elektronikus kereskedelem joga

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A választásom azért erre a témakörre esett, mert úgy látom, hogy a kereskedelmi és szolgáltató piac az elektronikusan történő árusítást irányába orientálódik. Az internetes webshopokon keresztül hozzá tudunk jutni szinte bármilyen jellegű termékhez legyen az elektronikai termék, ruházat, szabadidős tevékenységhez felszerelés, szolgáltatások de még élelmiszert is vásárolhatunk az internet segítségével. Ezért dolgozatomban röviden szeretném bemutatni az elektronikus kereskedelemnek, valamint az Internet kialakulásának és működésének a történetét, valamint ahhoz, hogy megérthessük az elektronikus kereskedelem rendszerét és maradéktalanul kihasználhassuk az abban rejlő előnyöket, megkísérlem annak fogalmának bemutatását. Továbbiakban kitérnék az e- kereskedelem szegmenseire és az azt szabályozó jogi dokumentumokra, valamint a szabályzás következtében felmerülő főbb jogi problémákat is körbe kívánom járni. Majd végezetül, de nem utolsó sorban rátérnék a talán legfontosabb témakörre az elektronikus szerződési jog alapkérdéseire.

Leírás
Kulcsszavak
E-Kereskedelem
Forrás