Egy NISOD enzimmodell: koordinációs kémia és kinetika

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szuperoxid dizmutázok (SOD) a szervezetben a szuperoxid gyökanion lebontásáért felelős enzimcsalád, amelynek egyik tagja nikkel ionokat tartalmaz. Munkánk során ezen enzim kisebb fragmenseit modellezük. Előadásomban egy új enzimfragmens koordinációs kémiai és SOD aktivitás vizsgálatát mutatom be. Eredményeink alapján a fiziológiás pH-n képződő komplex és a szuperoxid anion közötti reakció pillanatszerű, ennek megfelelően a vizsgált metallopeptid kiváló SOD aktivitással bír.

Leírás
Kulcsszavak
enzim, peptid, kinetika, SOD, egyensúly, CCNiSOD
Forrás