Biogáz hasznosítás kommunális szennyvíztelepen

Dátum
Szerzők
Kosztyu, Lili Lívia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatómunkám során arra kerestem a választ, hogy az értékes biogázt milyen hatásfokkal lehet felhasználni, ezáltal csökkenteni az energetikai költségeket, számszerűsítve azokat. A vizsgálatot a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep Kft. telepén végzetem, az itt gyűjtött adatokkal dolgoztam a munkám során.A vizsgálataimhoz megfigyeltem az írott és internetes forrásokat, szakirodalmakat, a BKSZT Kft. 2011-es adatsorát használtam fel az eredményekben és számításokban. Végül lakóhelyem, a sátoraljaújhelyi szennyvíztisztító telepén végeztem számításokat arra vonatkozóan, hogy ha a telepen nem szűnik meg a biogáz hasznosítás egy évtizeddel ezelőtt, milyen mértékű megtakarítást jelentene ez a cégnek ma.
Leírás
Kulcsszavak
biogáz, megújuló energia, kommunális szennyvíztelep
Forrás