A társas kapcsolatok hatása a mentális egészségre és elégedettségre a debreceni lakosság körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom középpontjában a társas kapcsolatok mentális egészségre és általános elégedettségre kifejtett hatása áll. Az ember természeténél fogva társas lény, így elengedhetetlen, hogy körül vegyük magunkat másokkal; ennek hiánya számos negatív hatást eredményezhet egy ember életében. Az elméleti háttérben bemutatásra került a kapcsolathálózat, azon belül főként a baráti kapcsolatok és azok alakulása. Szó esett továbbá az általános elégedettség, egészségi állapot és mentális egészség témakörökről, valamint az idősek és fiatalok kapcsolathálózati jellegzetességeiről. Az elemzés alapját a 2023-as, nagymintás Debrecen-kutatás adta, melyben személyesen is lehetőségem volt részt venni, mind a lekérdezés, mind pedig az adatelemzés fázisában. Az adatok elemzése az SPSS statisztikai programcsomag alkalmazásával készült. Dolgozatomban megvizsgáltam milyen hatással lehetnek a társas kapcsolatok az egészségre, az általános elégedettségre és a mentális egészségre. Legtöbb esetben korcsoport szerint vizsgáltam a kapott mintát, emellett a családi állapot és barátok számának alakulása is releváns eredményeket mutatott. Legfőbb eredményeim közé tartozik a barátok számának csökkenése az életkor előrehaladtával, valamint az idősek egészségi állapota szintén kapcsolatot mutat a barátok számának alakulásával. A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a vizsgált mintán a mentális egészség függ az életkortól, családi állapottól, iskolai végzettségtől és még számos más tényezőtől, de legmeghatározóbb a társas támogatás „rendszere”. Minél több barátja van valakinek, annál elégedettebb életszínvonalával. Az elégedettség kapcsolatba hozható továbbá a mentális egészséggel: azok, akik átlagosan elégedettebbek, jobb mentális egészségnek örvendenek.

Leírás
Kulcsszavak
társas kapcsolatok, elégedettség, mentális egészség, egészségi állapot, barátok
Forrás