Az olasz regionális fejlődés

Dátum
Szerzők
Béres, István
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat bemutatja az olasz gazdaság három eltérő fejlődésű régióját (Lombardia, Lazio, Calabria) és a köztük lévő gazdasági különbségeket. Legfőbb célja, hogy rámutasson az északi és a déli régiók közötti fejlettségi eltérésekre. Az első fejezetek régiónként jellemzik a tartományok sajátos történelmét, gazdaságát. Olaszország egyesülését követően pedig a régiók, államon belüli szerepéről olvashatunk. A dolgozat napjainkig végigköveti az olasz gazdaság időszakait és a tartományok közötti fejlődési dualizmust. Végül napjainkban készült felmérésekkel mutat rá a kettős fejlődés különbségeire.
Leírás
Kulcsszavak
Olaszország, regionális fejlődés, Lombardia, Lazio, Calabria
Forrás