Szilika-kazein hibrid aerogélek előállítása és vizsgálata

Dátum
Szerzők
Horváth, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Tanszékén korábban már előállítottak és részletesen tanulmányoztak szilika-zselatin hibrid aerogéleket, amelyek elsősorban, mint jó gyógyszerhordozó anyagok vonták magukra a figyelmet. Diplomamunkám során, a Tanszéken zajló kutatásba kapcsolódtam be, egy új anyagcsaláddal, a kazein-szilika hibrid aerogélekkel végzett munkában vettem a kezdetektől részt. A kutatómunkám során célul tűztük ki, hogy kifejlesszünk egy olyan új és reprodukálható eljárást, amely segítségével a kazein-szilika hibrid aerogélek előállíthatók monolitikus formában. További célként tűztük ki, hogy a kazein molekulák között létrehozott kovalens kötésekkel megnövekedett szilárdságú és módosított polaritású, keresztkötéses kazein-szilika aerogéleket is szintetizáljunk. Céljaink közt szerepelt még az általam szintetizált aerogélek mechanikai tulajdonságainak, szerkezetének, porozitásának különböző technikákkal (pl. FT-IR, SEM, NMR) történő összehasonlító vizsgálata.
Leírás
Kulcsszavak
aerogél, hibrid, kazein
Forrás