A magyarországi közoktatás szabályozásának története és nemzetközi jogi aspektusai

Dátum
Szerzők
Sándor, Lilla Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom a magyarországi közoktatás szabályozásának történetét mutatja be, az állami szabályozás alá kerüléstől napjainkig. Vizsgálom a kezdeti idők egyházi fennhatóságának jellemzőit illetve az állami fenntartásra való áttérés folyamatát és következményeit. Bemutatom a nemzetiségi oktatás szabályozását is. A nemzetiségi oktatás bemutatását a német nemzetiség helyzetének alakulásán keresztül mutatom be. Azt is vizsgálom a dolgozatomban, hogy változott e, a nemzetiségek jogainak érvényesülése a közoktatásban. Vizsgálom a hazai szabályozást befolyásoló nemzetközi jogi szabályozást, különösen az Európai Uniós szabályozást és annak érvényesülését is. Továbbá kitérek a közoktatás magyarországi szabályozására, különösen az 1993-tól napjainkig.
Leírás
Kulcsszavak
közoktatás szabályozása, Magyarországi Közoktatás, Magyarországi közoktatás története, Közoktatás Nemzetközi jogi aspektusai
Forrás