A távmunka elterjedtségét befolyásoló tényezők az Észak-alföldi régióban

Dátum
2009-02-20T09:56:32Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a fogalmi rendszer tisztázása, néhány nemzetközi példa és a távmunka előnyeinek és veszélyeinek az ismertetése után egy általam készített kérdőív elemzésén keresztül mutatom be, mi az oka annak, hogy az Észak-alföldi régióban a cégek nem alkalmaznak távmunkásokat, ha pedig igen, milyen a véleményük a foglalkoztatás ilyen formájáról. A kérdések a távmunka elterjedtségéről, a gátló tényezőkről, a munkavállalói és munkaadói oldalon megjelenő hátrányokról, előnyökről, a szélesebb elterjedéshez szükséges változtatásokról stb. próbáltak információt szerezni. A felmérés eredményei megerősítették azt a hipotézisemet, hogy ebben a régióban a foglalkoztatás ilyen formája részleges megoldást jelenthetne az országos átlagot nagymértékben meghaladó munkanélküliségre, illetve a foglalkoztatottság bővítésének egyik lehetséges formája lehetne.

Leírás
Kulcsszavak
munkerőpiac, távmunka, Észak-alföldi régió
Forrás