Szociálpedagógia szakos hallgatók a felsőoktatásban és a munkaerő-piacon

Absztrakt
A szociálpedagógia szak meghonosodása és népszerűvé válása a magyar felsőoktatásban az elmúlt másfél -két évtizedben következett be. A szak történetén végigtekintve időben meglehetősen sűrítve követhetjük nyomon a tömegképzéssé válás folyamatát a képzőhelyek, a tagozatok és a célközönség vonatkozásában. A dolgozat egy reprezentatív mintán véghezvitt empirikus kutatás eredményeire támaszkodva mutatja be a hallgatók szak -és intézményválasztási motivációit, a választásukkal kapcsolatos kétségeiket, aggodalmaikat, társadalmi hátterüket, a képzésről kialakult véleményeiket, jövőjükre vonatkozó elképzeléseiket. A dolgozat érinti a felsőoktatás bővülése és a bekerülési esélyek közti kapcsolatot is. A végzett hallgatók vonatkozásában áttekintést nyújt a munka világába való bekapcsolódásukról, a képzési létszámok és a munkaerő-piaci szükségletek közötti feszültségekről, az elhelyezkedésük területeiről, munkájuk különböző attribútumaival való elégedettségükről, és főiskolai tanulmányaiknak a szakképzettség megszerzésén túlmutató hozadékairól. The social pedagogy major has taken root and become popular in the past 15-20 years. Having a look at the major's history, we can trace the process of forming into a mass major within a dense period of time with regard to educational institutions, divisions and the target group. Based on the results of an empirical research on representative sample, the present paper describes the students' motivation for choosing a major or institution, their concerns,worries about their choice, their social background, their opinion on the training and their ideas concerning their future. The paper also touches upon the relation between the expansion of higher education and the chances of admission. Furthermore, the paper provides an overview concerning the graduates entering the labour-force market, the tension underlying beneath their number and the labour-force market needs, their job areas, their satisfaction with the different attributes of their job, and the contribution of their higher education beyond vocational training.
Leírás
Kulcsszavak
hallgatói motivációk, student motivation, társadalmi összetétel, social composition, esélyek alakulása, evolution of chances, expanziós folyamat, expansion process, kapcsolódás a munka világába, entering the labour-force market
Forrás