A fiatalkorúak bűnelkövetését befolyásoló tényezők

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája a fiatalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatos háttértényezőket vizsgálja. Pontosabban, hogy milyen okai vannak a javítóintézetbe kerülésnek, milyen hatással van a fiatalokra a család, az oktatási intézmény, a nem megfelelő nevelés, továbbá az intézeti keretek között milyen nevelési elvek valósulnak meg. Milyen okai lehetnek a fiatalkori bűnelkövetésnek, illetve szeretnék általános bemutatást nyújtani a javítóintézetben működő nevelési elvekről és azokról a módszerekről, melyek fontos szerepet játszanak a reszocializációban. A nevelésmódszertan elemzésével mutatnám be, hogy mennyire központi szerepet játszik a nevelés a fiatalok számára a zárt intézeti keretek között, melyeket sok esetben nem kaptak meg a bekerülésük előtt. Szeretném alátámasztani, hogy a javítóintézeti nevelésnek igenis van hatása és eredménye; szükséges biztosítani azokat a nevelési alapfeltételeket, melyek minden embernek járnak. Milyen szerepe van a családnak, mint elsődleges szocializációs közegnek, mennyire befolyásolja ennek a hiánya a deviáns viselkedés kialakulását.

Leírás
Kulcsszavak
fiatalkorú, deviancia, család, nevelés
Forrás